Том 1, № 27 (2011)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

ПЕРЕДАВАННЯ АЗИМУТА ОБ’ЄКТА НА ВІДСТАНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАГНІТООПТИЧНОГО МОДУЛЯТОРА PDF
А.В. Скрипец, В.Д. Тронько, М.М. Асанов
ВПЛИВ ФОРМИ МОДУЛЯЦІЙНОГО СИГНАЛУ НА ТОЧНІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ АЗИМУТА ПЛОЩИНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ФОТОПОЛЯРИМЕТРОМ. НЕІДЕАЛЬНА СИСТЕМА PDF
М.М. Асанов
Оценивание параметров и дискретизация непрерывных сигналов на основе полиномиальной аппроксимации в локальных базисах PDF
А.В. Васильев
ДИСКРЕТИЗАЦІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДРОБОВИХ ПОХІДНИХ БЕЗПЕРЕРВНИХ СИГНАЛІВ У ЛОКАЛЬНИХ БАЗИСАХ ПОЛІНОМІВ ЛЕЖАНДРА PDF
А.В. Васильев
ОЦІНЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗРАЗКІВ ІЗ ЗАХИЩЕНИХ ВИДІВ ПАПЕРУ PDF
П.П. Когут, В.О. Шевченко, Ю.Т. Герасименко, В.І. Степура
ПРОХОДЖЕННЯ ВИПАДКОВИХ СИГНАЛІВ ЧЕРЕЗ НЕЛІНІЙНІ БЕЗІНЕРЦІЙНІ ЛАНЦЮГА PDF
А.К. Зюзько, Ю.В. Петрова
ВІРТУАЛЬНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ ВИБІРОК ВИПАДКОВИХ КУТІВ PDF
Ю.В. Куц, С.В. Шенгур
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ДОСТУПНИХ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАДАЧ КРИПТОАНАЛІЗУ PDF
Н.В. Загородна, С.А. Лупенко, А.М. Луцків
ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИЯВЛЕННЯ ВУЗЬКОСМУГОВОГО СИГНАЛУ ІЗ ЗАВАДОЮ В ЧАСТОТІ PDF
В.М. Шутко, Ю.М. Барабанов, C.Л. Квасюк
Розроблення алгоритму оброблення зображень для завдань діагностики PDF
Е.И. Чумаченко, О.Ю. Левицкий
КОМП’ЮТЕРИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВІ MATLAB PDF
Г.Е. Соколов

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

КОНТУРИ ПІДСУМОВУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ PDF
О.К. Аблесімов, С.В. Пахомов, П.В. Погонець
ОПТИМІЗАЦІЯ СТАБІЛІЗУВАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИМ МАЯТНИКОМ PDF
М.М. Малоєд

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ СХЕМИ ГІРАТОРА З НЕЗАЗЕМЛЕНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ PDF
О.Ю. Красноусова, Д.А. Найда
УТОЧНЕННЯ І АНАЛІЗ СХЕМИ ГІРАТОРА ІЗ ЗАЗЕМЛЕНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ PDF
С.И. Иванов, О.Ю. Красноусова
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «КОМПАС» PDF
А.В. Осадчий
ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛОПАТЕЙ ВІТРОУСТАНОВОК ДЛЯ ПУСКУ ТА РОБОТИ ЗА МАЛИХ ШВИДКОСТЕЙ ВІТРУ PDF
В.М. Синєглазов, В.В. Козирський, М.І. Трегуб
ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДАТЧИКІВ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ PDF
О.А. Сущенко, С.В. Карасёв

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ОБ’ЄКТА ЗА ДВОВИМІРНОГО ТРЕКІНГА PDF
М.П. Мухіна, О.В. Кавун
ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ З ОБМЕЖЕННЯМ ЇХ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ PDF
Г.С. Прокудін
ГАЗОДИНАМІЧНИЙ СПОСІБ ЗЛЬОТУ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА PDF
Н.Ф. Тупицин, В.С. Яцковский
ОПТИМІЗАЦІЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ PDF
Г.С. Прокудін, О.Г. Прокудін

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

КОГНІТИВНІ ІГРОВІ МЕТОДИ У ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ PDF
В.В. Нечаев, Г.М. Хохлов
ДИДАКТИЧНІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ: ОСОБЛИВОСТІ Й МОДЕЛІ PDF
В.В. Нечаев, В.М. Панченко, А.И. Комаров
ВИЯВЛЕННЯ І ЛОКАЛІЗАЦІЯ ВІДМОВ РЕЗЕРВОВАНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
А.П. Голік
ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ РІВНОВАГИ ТЕЛЕТРАФІКУ PDF
Г.В. Даниліна
ВЗАЄМОДІЯ КОНФЛІКТУЮЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ТА СТРУКТУРНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Я.В. Милокум


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.