Аналіз матричного алгоритму визначення орієнтації

L. M. Ryzhkov, M. V. Ozhog

Анотація


Описано вплив похибок вимірювання опорних векторів на похибку визначення кутової орієнтації алгоритмом TRIAD. Показано взаємозв’язок між алгебраїчними і геометричними способами аналізу похибок

Ключові слова


матриця орієнтації; метод найменших квадратів; похибки

Посилання


Wahba G., Problem 65-1: A Least Squares Estimate of Spacecraft Attitude. Siam Review. 1965. vol. 7, no. 3. 409 p.

Ryzhkov, L. M.; Stepurenko, D. I. “Determining Some Elements of Attitude Matrix.” Electronics and control system. Kyiv. NAU, no. 3(37). 2013. pp. 65–69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.