CПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЯ ЧАСОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З АНАЛІТИЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ МІЖ ЇХ ДЕТЕРМІНОВАНИМИ ОСНОВАМИ

І.Б. Ніколенко, В.М. Шутко

Анотація


 Запропоновано сплайн-оцінювання за методом найменших квадратів двох часових послідовностей, які містять випадкову складову, з урахуванням лінійного аналітичного зв`язку між детермінованими основами цих послідовностей.

Посилання


Шутко М. О. Методы и средства повышения достоверности обработки измерительной информации и контроля параметров радиоэлектронных систем управления воздушным движением // Автореф. дис…. д-ра техн. наук: 05.22.14/КИИГА. – К., 1991. – 32 с.

Шутко В. М. Сплайн-Фур’є методи й засоби підвищення ефективності функціонування автоматизованих систем управління // Автореф. дис…. д-ра техн. наук: 05.13.06 / НАУ. – К., 2006. – 36 с.

Касьянов В. О., Шутко В. М., Шелевицький І. В. Сплайн-апроксимація аналітично зв’язаних часових послідовностей // Вісн. НАУ.– К.: НАУ, 2001. – № 4(11). – С. 117 – 120.

Шутко В. М. Сплайн-апроксимація оцінок кореляційних послідовностей гармонійних сигналів // Вісн. НАУ. – К.: НАУ, 2002. – № 1(12). – С. 73 – 77.

Касьянов В. А. Моделирование полета: Монография. – К.: В-во НАУ, 2004. – 381 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.