Система адаптивного тестування на основі нечіткої логіки

V. M. Sineglazov, A. V. Kusyk

Анотація


Проведено системний аналіз предметної області оцінки проблеми результатів випробувань, в результаті чого його можна класифікувати на чіткі і нечіткі концепції, що дозволяє вибирати пристрій нечіткої логіки в якості основного рішення проблеми. Виконано масштабування для всіх лінгвістичних змінних проблеми, що дозволило визначити набір термів. Дана структура нечіткої логіки. Розглянуто структуру логічного виводу нечіткої логіки. Розглянуто принцип побудови нечітких правил, що дозволяє розробляти продукційні правила для оцінки рівня знань учня з використанням заданих вхідних і вихідних лінгвістичних змінних. Розглянуто етапи використання нечіткої логіки в системі адаптивного тестування знань. Дана структура системи оцінки знань з нечіткою логікою. Розглянуто схему подачі питань слухачеві. Розроблено структуру адаптивної системи тестування з використанням нечіткої логіки. Представлені результати застосування адаптивного тестування в оцінці знань експериментальної і контрольної груп учнів. На основі отриманих результатів показана ефективність адаптивного тестування на основі нечіткої логіки в процесі оцінки знань учня.


Ключові слова


Автоматизована система тестування; оцінка комп'ютерних знань; адаптивні тести; нечітка логіка; нечіткий логічний висновок

Посилання


Andrew Fluck, Darren Pullen and Colleen Harper, “Case study of a computer based examination system,” Australasian Journal of Educational Technology, no. 25(4), pp. 509–523, 2009.

C. Elena, Papanastasiou, Computer Adaptive testing in science education / [Electronic source] http://cblis.utc.sk/cblisdold/2003/3.PartB/Papers/ScienceEd /TestingAssessment/Papanastasiou.pdf

“TestMaker” testing system [Electronic source] http://www.pushtotest.com/products.

“Indigo” testing system [Electronic source] https://indigotech.ru

L. N. Radvanskaya, and Yu. V. Chepurnaya, “Algorithm for constructing a computerized adaptive knowledge testing system for trainees,” System information boxes, Issue 5(72), pp. 182–185, 2008. (in Russian)

S. V. Duplik, “Model of adaptive testing on fuzzy mathematics,” Kazan State Technical University them. AN Tupolev, 2016. (in Russian)

K. A. Goncharova, V. S. Dobryak, and M. S. Mazorchuk, “Knowledge control system based on adapted testing technology,” Problems and prospects of IT industry development in Ukraine: International science-practice Conf., 18-19 November 2009. : Collection of abstracts. Kharkiv: KhNUE Publishing House, 2009, pp. 266–268. (in Ukrainian)

V. M. Sineglazov and A. V. Kusyk, “System of Adaptive Tasks Selection in the Testing Process,” Electronics and Control Systems, no. 1(55), Kyiv: NAU, pp. 47–52, 2018.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.