Магніторезистивний перетворювач на тонких плівках

Yu. F. Zinkovsky, A. I. Vytiaganets

Анотація


Проведено трикратне вимірювання активної потужності магніторезистивним перетворювачем. Виконана перевірка адекватності електричної моделі магніторезистивного перетворювача, використовуючи критерії Стьюдента і Фішера. Перевірено гіпотезу про адекватність математичної моделі реальному магніторезистивному перетворювачу активної потужності. Прийнято гіпотезу про те, що результати вимірювання розподілені по нормальному закону. Перевірка за критеріями Райта, Смирнова, Пірсона, Колмогорова та багатоскладовому критерію підтвердила дане припущення. При статистичній обробці трикратного результату вимірювання активної потужності магніторезистивним перетворювачем було вирішено дві задачі. По-перше, визначено деяке наближене значення виміряної величини (оцінку), що найкращим чином відповідає отриманим результатам. По-друге, визначено імовірні відхилення результатів вимірювань від оцінки виміряної величини. У результаті досліджень визначені точкові оцінки отриманих розподілів експериментальних даних та побудовані гістограми для експериментальних даних магніторезистивного перетворювача.


Ключові слова


Магніторезистивний перетворювач; активна потужність; статистична обробка; тонкі плівки

Посилання


A. I. Vytiaganets and V. S. Vountesmeri, "Means of measurement of active power at low and medium frequencies "in situ," Newsletter NTUU "KPI". Radiotekh. Radio equipment building, 34:

pp. 112–118, 2007.

V. S. Vountesmeri, and A. I. Vytiaganets, "Investigation of existing magnetoresistive effects and features of implementation of devices based on them," Newsletter NTUU "KPI". Radiotekh. Radio equipment building, 37: pp. 97–101, 2008.

A. I. Vytiaganets, "Broadband magnetoresistive active power measuring transducer middle frequencies", in 11-th Intern. youth. forum "Electronics and youth in the XXI century", Univ. Kharkov, Ukraine, Apr. 2007, 334 p.

V. S. Vountesmeri and A. I. Vytiaganets, "Frequency response investigation of magnetoresistive low frequency active power measuring transducer," Radioelectronics and Communications Systems, 50: pp. 680–682, 2007.

V. S. Vountesmeri, V. G. Smolianinov, and A. I. Vytiaganets, "Magnetoresistive measuring transformer of active power," in 18th International Crimean Conf. CriMiCo, SevNTU, Ukraine, Sept. 2008, pp. 688–689.

P. M. Talanchuk, M. N. Fomin and V. V. Sergeev, Modeling and optimization of measuring converters by computers, Кyiv: Vyshcha shkola, 1991, 250 p. (in Ukrainian).

I. P. Zakharov, Processing of measurement results: training. allowance, Kharkov: Publishing House of NEUR, 2002, 126 p.

V. A. Granovskii and T. N.Syraya, Methods of processing experimental data for measurements, Leningrad: Energoatomizdat, 1990, 288 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.