Метод динамічного програмування для оптимізації розгалуженої траєкторії руху інформаційного робота

O. M. Tachinina

Анотація


У статті сформульовано і доведено необхідні та достатні умови оптимальності розгалуженої траєкторії руху інформаційного робота зі схемою розгалуження траєкторії, що містить центральну і бічні гілки без взаємодії підсистем після поділу. Сформульовані умови дозволяють визначити оптимальні координати і моменти часу розгалуження траєкторії, а також оптимальні управління і траєкторії руху складених елементів інформаційного робота до заданих цілей по окремим гілкам траєкторії після їх відділення від носія. Практична значимість отриманих умов полягає в тому, що на їх основі можливо розробляти обчислювальні процедури для оперативного розрахунку оптимальних розгалужених траєкторій такого роду складених динамічних систем.


Ключові слова


Складена динамічна система; оптимальне керування; розгалужена траєкторія.

Посилання


O. Lysenko and O. Tachinina, “Mathematical formulation of the problem of optimization of the motion of a group of flying robots on the basis of unmanned aerial vehicles,” Visnyk AMU, Kyiv, 2014, vol. 1(7), pp. 93–99.

L. Ashchepkov. Optimal control of discontinuous systems. Novosibirsk, Nauka, 1987, 226 p.

O. Lysenko, O. Tachinina, S. Chumachenko, and O. Nikulin, “Problem of the theory of branching paths to solve problems of search and rescue emergencies in the area,” Tehnycheskaya Mechanics, Dnepropetrovsk, 2015, vol. 1, pр.73–78.

O. Lysenko, O. Tachinina, “Method of location of sensors based on the compound dynamic system technology in the area of emergency situation”. International periodic scientific journal SWorld, Ivanovo, 2014, vol. 1, pp. 84–89.

O. Tachinina, “Conditions for optimality of the trajectory groups of unmanned aerial vehicles to possible changes in the target motion at any time in a given interval.” Visnyk AMU, Kyiv, 2015, no. 1(9). pp. 178–185.

A. Sage and Ch. C. White, Optimum Systems Control. Moscow, Radio and connection, 1982, 392 p.

R. Bellman, Dynamic Programming, Princeton, Princeton University Press, 1957, 400 p.

N. Sivov and O. Lysenko, “Minimization of the functional of the generalized work in the optimization problem of an arbitrarily branching trajectory of a composite dynamical system, Integrated on-board systems,” Moscow, 1989, vol. 3. pp. 37–46.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.