Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 6 (2008) ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Abstract
О.А. Гавриш, В.В. Гриценко, А.В. Юхимець
 
Vol 2, No 6 (2008) ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Abstract
Н.В. Картохіна
 
Vol 4, No 12 (2009) ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Abstract
М.М. Оліфіренко
 
Vol 3, No 7 (2008) ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ Abstract
О. В. Стахів
 
Vol 1, No 13 (2010) ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Abstract
М.О. Карпенко, Н.М. Пугач, О.М. Пугач
 
Vol 4, No 12 (2009) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ МІГРАЦІЙНИХ ВІДНОШЕНЬ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДІ Abstract
Т.Є. Мірошниченко
 
Vol 3, No 7 (2008) ГЛОБАЛЬНА СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Abstract
І.В. Дорошенко
 
Vol 4, No 8 (2008) ДІЇ АУДИТОРА ПРИ ВИЯВЛЕННІ ШАХРАЙСТВА І ПОМИЛОК ЯК НАСЛІДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ АУДИТУ Abstract
В.П. Бондар
 
Vol 1, No 13 (2010) ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Abstract
Т.В. Красовська
 
Vol 1, No 9 (2009) ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Abstract
А.В. Пустова, А.В. Коваленко
 
Vol 1, No 13 (2010) ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ Abstract
І.П. Садловська, П.П. Горя
 
Vol 4, No 8 (2008) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Abstract
В.О. Новак, Ю.Г. Симоненко
 
Vol 3, No 7 (2008) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОРГАНІЗАЦІЇ Abstract
М.Г. Луцький, Л.Г. Макаренко, М.Ю. Мірошникова
 
Vol 1, No 13 (2010) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ Abstract
В.О, Новак, М. М. Вольвач
 
Vol 3, No 3 (2007) ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Abstract
В.В. Родченко
 
Vol 3, No 7 (2008) ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ В УКРАЇНІ Abstract
В.В. Родченко
 
Vol 3, No 3 (2007) ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ Abstract
О.М. Богушко
 
Vol 3, No 11 (2009) ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ, НАКОПИЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Abstract
С.М. Дідух
 
Vol 3, No 3 (2007) ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ РЕКЛАМНОГО ВПЛИВУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ Abstract
Н.В. Юдіна
 
Vol 2, No 10 (2009) ДОВІРА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ВЗАЄМОДІЇ Й РОЗВИТКУ АВІАКОМПАНІЙ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ МЕРЕЖ Abstract
О.Й. Косарєв, Ю.С. Герасимчук, О.М. Рибак
 
Vol 2, No 10 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ КРИЗИ ТА ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ Abstract
Л.Г. Макаренко, А.О. Лисенко, К.Т. Кириченко
 
Vol 3, No 7 (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНСОТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ Abstract
С.О. Солнцев, В.В. Стадніченко
 
Vol 2, No 10 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МАЛИХ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ КОМПАНІЙ Abstract
Г.С. Гуріна, В. І. Левада, Я. Г. Лиходід
 
Vol 3, No 11 (2009) ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД В МОДЕЛЯХ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ Abstract
І.С. Подолян
 
Vol 4, No 8 (2008) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА СИСТЕМАТИЗАЦІЮ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ Abstract
М.І. Небава
 
51 - 75 of 335 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>