Vol 1, No 13 (2010)

Table of Contents

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Л.П. Артеменко, А.С. Поліщук
СЕМАНТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ
А.В. Бакурова
ПРИСКОРЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: УПРАВЛІНСЬКІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ
Н.І. Богомолова
РОЛЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
М.Г. Бугрій
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОРПОРАЦІЯХ
М.П. Буковинська
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ СПЕЦІАЛЬНИХ ВАНТАЖІВ
І.В. Василенко
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Т.О. Гаврилко, А.О. Лебединська
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
А.В. Гавриленко, В.О. Морозова
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРАКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ
А.І. Говсєєва
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
А.І. Говсєєва, В. Левада
ВАЖЛИВІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О.М. Горбачова, Я. Г. Лиходід
НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ
Г.С. Гуріна, А. Кононова
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ
В.В. Давиденко, О.А. Зубарєва
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ЦИФРОВОГО РОЗРИВУ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Л.С. Данильченко
ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
В.І. Дудчак, В.В. Черних
РОЛЬ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ
Г. В. Жаворонкова, Ю. М. Кибенко
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
В.М. Загорулько, О.В. Пєхотіна
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЇ ТА ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК
І.І. Іванова
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
М.О. Карпенко, Н.М. Пугач, О.М. Пугач
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОТОКОВИМИ ПРОЦЕСАМИ В АЕРОПОРТАХ В ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ «ЄВРО-2012»
О.К. Катерна
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ АВИАКОМПАНИЕЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
А.И. Косарев, В.Е. Марчук
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ В СТРАТЕГІЧНОМУ АСПЕКТІ
О.М. Костін
ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ‘ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ.
О. М. Костюк
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
М.О. Кравченко, І.М. Жоган
ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Т.В. Красовська
КОНЦЕПЦІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСАХ
І.М. Крейдич
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
І.В. Левицька
Ризики зовнішніх запозичень у банківському секторі
І.І. Левківський
АНАЛІЗ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАКОМПАНІЙ
С.Л. Литвиненко, Т.Ю. Габріелова
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПО ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ ІТ-АУТСОРСИНГУ
Д.В. Лі
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НИЗЬКОТАРИФНИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ
К.В., Марінцева, Г.Г. Калмикова
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
О.В. Михайленко
ПОКРАЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
А.П. Науменко, Є.Л. Тимошенко
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Г.О. Немеш
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
В.О, Новак, М. М. Вольвач
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ З НАДАННЯ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
М.В., Новикова, К.Т. Кириченко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАЦІЙ
К.Г. Отченаш, М. М. Вольвач
ЗБАЛАНСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УМОВАМИ КОНТРАКТІВ
В.А. Паламарчук, Д.В. Нагаєва
ВИБІР ВАРІАНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ CNS/ATM
О.М. Петровський
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Ю.В. Печериця
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У МЕТОДИЦІ ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ З ПОЗИЦІЙ ЙОГО СТИМУЛЮВАННЯ
В.Г. Поліщук
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЕКОНОМІЧНИХ ШКІЛ ЩОДО ПОБУДОВИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ
Р.В. Попельнюхов
МОДЕЛЬ ІНВЕСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ АВІАОКМПАНІЙ УКРАЇНИ
О.М. Рибак
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ
В.В. Родченко, Ю.М. Кашуба
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ АВІАКОМПАНІЇ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Т.М. Салій
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ю.В., Скопінцев, М.В. Копаниця
УМОВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
В.А. Паламарчук, О.В. Бєлова
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
О.Ю. Паценко, М.С. Варяниця
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ
І.П. Садловська, П.П. Горя
СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ МЕХАНІЗМОМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АЕРОПОРТУ
Г.А. Хмель
ПОМИЛКИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
О.В. Хоролець
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН В СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ
Ю.М. Чичкан-Хліповка
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВІАКОМПАНІЇ
Г.М. Юн, С.Ю. Лаврик
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
Т.Г. Юр’єва
СУЧАСНІ АЛЬТЕРНАТИВНІ ЗАСОБИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Н. В. Язвінська, К. Ю. Яворська