Vol 4, No 12 (2009)

Table of Contents

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА
Т.В. Березянко
ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ ПРИСКОРЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Н.І. Богомолова
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
К.О. Бояринова, Т.М. Бацалай
ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
Д.О. Власенко
ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМУ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Е.І. Данілова
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ ПІД ЧАС ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
І.В. Дорошенко, В.І., Дорошенко, О. О. Делі
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ЗНИЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ
Н.Ю. Іванова
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
М.В. Іващенко
ВИЗНАЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
О.В., Кам'янська, Олександра Чікіна
РОЛЬ РАЗЛИЧИЙ КУЛЬТУР В ВЕДЕНИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Эльмир Байрам оглы Каримли Эльмир Байрам оглы
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ЯК ОДНІЄЇ З ЗАСАД ЗМІЦНЕННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
О.Ф. Кобилецька
МЕТОДИ РОЗРОБЛЕННЯ І ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АЕРОНАВІГАЦІЇ
Л.М. Колотуша
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
М.О. Кравченко, О.О. Медуниця
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ КОРПОРАЦИЙ И ХОЛДИНГОВ
А.И. Лысенко
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ МІГРАЦІЙНИХ ВІДНОШЕНЬ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДІ
Т.Є. Мірошниченко
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Т.Є. Мірошниченко Т.Є., О.В. Пономарьов
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
А.В. Нєкрасова, А.В. Добровенко
СУТНІСТЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАВДАННЯ ЙОГО АНАЛІЗУ
А.В., Нєкрасова, В.Б. Лановлюк
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
А.В. Нєкрасова, В.М. Пастухов
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ОДНОГО З ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ
В.О., Новак, Л.Г. Макаренко
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
В.О. Новак, В.В. Родченко
ІНСТИТУЦІЙНА ДИНАМІКА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
М.В. Олійник
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
М.М. Оліфіренко
ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІЇ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
Л.І. Повидиш
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Т.В. Полінчик-Ярова
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Н.О. Сімченко
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
О.О. Тарасова
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ПОБУДОВИ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
С.Ф., Чалий, О.В., Чала, Л.Є. Ревуцька
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
І.А., Шеховцова, Є.С. Полонська
ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Л.О. Штанько