Vol 3, No 11 (2009)

Table of Contents

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
О.В. Ареф’єва
НЕПРОПОРЦІЙНЕ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І ЕТАПИ РОЗВИТКУ.
В.І. Веретнов
ЗОВНІШНІ ФІНАНСОВІ ЗВ”ЯЗКИ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
О.Г. Волкова
СВІТОВИЙ РИНОК ЦУКРУ: ВІД БАГАТОРІЧНИХ ТРАДИЦІЙ ДО ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ
О.В. Генералов
АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА, ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ І НОВОМУ БУДІВНИЦТВІ ТВАРИННИЦЬКИХ КОМПЛЕКСІВ
Ю.С. Глєбова
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ
А.І. Говсєєва, М.Г. Луцький
ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ, НАКОПИЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
С.М. Дідух
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Ю.О. Заборовець
КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В.В. Івата
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЦІЛЬОВИХ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
О.В. Кам’янська, М.В. Шкробот
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Н.В. Коба
ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО СТРОКУ СЛУЖБИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ
І.М. Крейдич
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
А.С. Крепак
ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
О.В. Кубатко
АСПЕКТИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
О.М. Ложачевська
РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБЛЬІНОГО ТРАНСПОРТУ
І.О. Мазуркевич
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ЦІНОВИХ СИСТЕМ НА ПОСЛУГИ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ І ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В.В. Матвєєв, Н.П. Струк
ОЦІНКА ТА ВИБІР ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Л.Ю. Мельничук
ІНВЕСТИЦІЇ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ЯК «ЛОКОМОТИВ» ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
К. В. Паливода
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СТВОРЕННЯ НОВАЦІЙ
А.М. Петрук
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД В МОДЕЛЯХ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
І.С. Подолян
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Н.С. Прокопенко
ПЕРЕДУМОВИ КОРПОРАТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СНД
О.В. Пономарьов
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТРОЛІНГУ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ АВІАКОМПАНІЇ
В.І. Попов
КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ.
Л.М. Савчук
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ У КАБЕЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Л.Г. Смоляр, М.А. Пічугіна
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ПІДГОТОВКУ БОРТПРОВІДНИКІВ В АВІАЦІЙНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ
Л.О. Сулима
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
А.В. Хомутенко
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ: РОЛЬ ТА МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Л.І. Чернобай, М.В. Кізло