Vol 2, No 10 (2009)

Table of Contents

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙ В АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД КРИЗИ
Т.А. Акімова
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
С.О. Ареф’єв
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Ліна Петрівна Артеменко, Дарина Валеріївна Бебешко
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА
Тамара Володимірівна Березянко
ПОВЕДІНКА ПОКУПЦІВ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ
А.В. Гавриленко, Т.О. Гаврилко, А.П. Науменко
ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ
О.М. Горбачова
МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ
Ольга Володимирівна Гук
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МАЛИХ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ КОМПАНІЙ
Г.С. Гуріна, В. І. Левада, Я. Г. Лиходід
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ВТРАТИ РОБОЧОГО ЧАСУ
В.Л. Дикань, В.Є. Чупир
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНЦІЙНОГО ПІДХОДУ
Людмила Євгенівна Довгань, Вікторія Петрівна Панченко
ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Наталія Володимирівна Дрозд
ТУРБУЛЕНТНІСТЬ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ
Т.А. Затолюк
ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Віталій Володимирович Зянько
УПРАВЛІННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
В.В. Зянько, Т.О. Наконечна
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Володимир Павлович Козуб
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
Наталія Миколаївна Здобувач, Корольова
ДОВІРА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ВЗАЄМОДІЇ Й РОЗВИТКУ АВІАКОМПАНІЙ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ МЕРЕЖ
О.Й. Косарєв, Ю.С. Герасимчук, О.М. Рибак
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Ірина Миколаївна Крейдич
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
В.П. Лісовал
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ КРИЗИ ТА ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Л.Г. Макаренко, А.О. Лисенко, К.Т. Кириченко
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ АВІАЦІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Ольга Теодозіївна Полторацька
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
О.В. Пономарьов
СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В РЕГУЛЮВАННІ ОПОДАТКУВАННЯМ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
Наталя Семенівна Прокопенко
ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
О.П. Рахнянська
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Н.О. Сімченко
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Ірина Богданівна Сорока
УПРАВЛІНННЯ РИЗИКАМИ В ЕКОНОМІЦІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД*
Алла Олексіївна Старостіна, Володимир Анатолійович Кравченко
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СЕКТОРУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
О.М. Субчинська
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О.О. Тарасова, Ю.С. Цямрюк
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
А.В. Чмут
ЕКО-ПОДАТКОВА РЕФОРМА – ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ.
Ірина Володимирівна Щербатенко, Тетяна Леонідівна Пріма
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ТА ЇЇ ЧИСЛОВА РЕАЛІЗАЦІЯ У ПАКЕТІ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ LINDO
Г.М. Юн, Л.О. Сулима