Vol 1, No 9 (2009)

Table of Contents

ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕCИ В УКРAЇНІ: ОCНОВНІ ПРИЧИНИ ТA ДЕРЖAВНЕ РЕГУЛЮВAННЯ
Н.А. Антіпова, Ю.В. Кондратова
СТРАТЕГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Ліна Петрівна Артеменко
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ В СИСТЕМАХ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
О.М. Гармаш
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
О. М. Горбачова, О.М. Дивогриць
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
О.М. Горбачова, Л.В. Лахай
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ «КОГНІТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ» В УКРАЇНІ
В.В. Давиденко, К.О. Бояринова
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕБУДОВИ КОМПАНІЇ З ТОЧКИ ЗОРУ ТВОРЧОЇ РЕКОМБІНАЦІЇ
Е.І. Данілова
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О.В. Кам’янська, О.В. Крупка
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Н. В. Караєва, А.О. Межевич
ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІННОВАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ
В.П. Козуб
ЗДІЙСНЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ СТРАТЕГІЇ
О.Б. Коротич, А.А. Коротич
РОЛЬ БАНКІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
О.М. Костюк, В.М., Фіронова
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
А.С. Крепак
ВНУТРІШНЄ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
О.Ю. Лащенко, М.М. Недужа
РОЛЬ «ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА» В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В.Д. Лисицин, О.І. Лисенко, Ю.С. Вовк
УКРАЇНА ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
С.В. Лотоцька
ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Н. М. Мельтюхова
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ АВІАПІДПРИЄМСТВ, ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З АВІАХІМРОБІТ
Г. М. Михайлов, К. В. Марінцева
ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ: ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ
Г.А. Мохонько
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ УСТАНОВ
Л.В. Набока
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
М.І. Небава
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ
М.С. Письменна
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КЛАСТЕРУ
М.А. Пічугіна, Ж.М. Жигалкевич
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
А.В. Пустова, Д.П. Жигадло
ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
А.В. Пустова, А.В. Коваленко
СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
А.В. Пустова, Ю.Ю. Скрипочка
ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ КУРСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
А. Пустова, І.А. Шуст, С.О. Ляшенко
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
О. Рибак, Н.В. Галай
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ОБМІН ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ
В.В. Родченко, В.В Черних
ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
І.О. Селіверстова, Т.В. Скупова
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ
І.О. Селіверстова, А.О. Медведєв
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Н.В. Соловей, М.М. Івченко
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
І.Ю. Тимрієнко
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У СТВОРЕННІ МОДЕЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Н.В. Фоміцька
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ВИЗНАЧЕННІ СКЛАДОВИХ ТА ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
О.А. Хвостенко
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Юлія Валентинівна Чабанова
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Н.В. Чебанова
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА – СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ
І.В. Щербатенко, О.Ю. Шамаєва
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
Т.Г. Юр’єва, А.В. Степанова