Vol 4, No 8 (2008)

Table of Contents

МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ
А.В. Билевич
ДІЇ АУДИТОРА ПРИ ВИЯВЛЕННІ ШАХРАЙСТВА І ПОМИЛОК ЯК НАСЛІДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ АУДИТУ
В.П. Бондар
АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ СТВОРЕННЯ АВІАЦІЙНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ В УКРАЇНІ
О.М. Гармаш
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В.В. Гриценко
ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В.В. Зянько
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ АВІАКОМПАНІЇ
К.О. Калда
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ
Н.В. Картохіна
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Н.М. Левчук
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ АВІАКОМПАНІЇ
С.В. Лотоцька
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ ВИКОНАННЯ АВІАХІМРОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОБІЛЬНИХ БЕЗПІЛОТНИХ КОМПЛЕКСІВ
Г. М. Михайлов, К. В. Марінцева
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БЛАГОДІЙНИЦТВА В КОНТЕКСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ
І.М. Небава
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА СИСТЕМАТИЗАЦІЮ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
М.І. Небава
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
В.О. Новак, Ю.Г. Симоненко
РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ОПЕРАТИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА АВІАПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
В.М. Парій
ПРИБУТОК У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О.В. Приказюк
ПОСТАТЬ ІНВЕСТОРА НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
О.О. Розинка
СУПЕРЕЧНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Р.В. Рудник
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
С.М. Савченко
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
В. Г. Сєдой
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК АПАРАТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Н.В. Чебанова