Vol 2, No 6 (2008)

Table of Contents

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Л.П. Артеменко
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
М.В. Безнощенко, Н.О. Куляниця
ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА БАЗІ УНІВЕРСИТЕТУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ТИПУ
В.А. Барбаш, К.О. Бояринова
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О.А. Гавриш, В.В. Гриценко, А.В. Юхимець
РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ ПРОСУВАННЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ НА РИНКУ ПРЕСЕРВІВ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ.
О.В. Долгополова
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ПРОЕКТУ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ М.КАТЕРИНЧУКА ТА К.ЛЯПІНОЇ
В.В. Засанський, Т.І. Біленко, В.В. Клименко
ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Н.В. Картохіна
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ ПЕРЕВОЗКИ АВИАЦИОННЫХ ГРУЗОВ
А.И. Косарев, Н.В. Русских
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
В.А. Кравченко
ПОШУК НА ГРАФАХ В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О.О. Кубайчук
МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
А.І. Лисенко, Ю.Н. Приходько
ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ У РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В.А. Паламарчук, О.І. Туз
ПРОБЛЕМИ ЕМІСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ АВІАПІДПРИЄМСТВ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
В.М. Парій, І.В. Щербатенко
ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦИЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
О.В. Позняк
ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
С.П. Сударкіна, О.М. Кітченко, М.А. Усов
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Т.Р. Солопенко
ПРО ОДИН ПІДХІД АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБРОБКИ ЕКСПЕРТНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ
О.І. Туз, Е.І. Клюєв
НЕЙМІНГ ТА СТВОРЕННЯ НОВОГО БРЕНДУ НА РИНКУ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА
Н.В. Юдіна, М.О. Терещенко