Vol 1, No 5 (2008)

Table of Contents

ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ЗРОСТАННЯ: КУЛЬТУРНЕ ЛІДЕРСТВО, КУЛЬТУРНІ ІННОВАЦІЇ ТА ІНІЦІАТИВИ
С. Л. Благодєтєлєва-Вовк
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ В СУЧАСНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ
Р.М. Богачев
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
В.П. Бондар
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
О. І. Вікарчук
ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. А. Демінський
ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ЯКОСТІ КОМПАНІЙ
О. О. Дяченко, О.П. Пристайко
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОЗВОЛЕНИХ НЕТАРИФНИХ ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ ВІДНОСНО ДОБРОСОВІСНИХ ІНОЗЕМНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
О.В. Кам’янецька, Л.Г. Макаренко
ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ: ЗМІСТ І ЕТАПИ РОЗРОБКИ
В.А. Кравченко
УПРАВЛІННЯ ПАРКОМ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН АВІАКОМПАНІЇ
В.О. Миронюк
ВЗАЄМОЗВЯЗОК СТРАТЕГІЧНОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ
В.О. Новак, Ю.Г. Симоненко, Е.І. Данілова
ІМІДЖ – ФАКТОР УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ
Н. В. Онопрієнко
ІННОВАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
О.В. Поліщук
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
С.О. Потапенко
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ВИЖИВАННЯ ТА ПОСТУПОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В.В. Родченко
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Є.М. Сич, О.В. Пономарьов
МАЛИЙ БІЗНЕС В АСПЕКТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ
І.В. Саух
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В МЕНЕДЖМЕНТІ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Р.І. Солопенко
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Т.Р. Солопенко
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
В.О. Цибульський
УДК 658.8:007
Ю.В. Челенко