Vol 4, No 4 (2007)

Table of Contents

СИСТЕМА СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РІВНЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СТРАХОВОГО РИНКУ
С. А. Демінський
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
К.В. Ізмайлова, О.Ю. Бєлєнкова
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ РІВНЯ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
Т.П. Коваленко
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОРГОВИХ ЦЕНТРІВ
О.М. Королькова
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Х.С. Лутфуллаев, Л.Ш. Убайдуллаева, Н.Х. Лутфуллаева
РАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
В.О. Капустян, К.А. Мірошниченко
Фінансова глобалізація: загрози і переваги для інвестиційної безпеки України
С.З. Мошенський
Економіко-математичне моделювання економічних об’єктів
Т.І. Олешко
Формування іміджу в умовах перехідної економіки
Н. В. Онопрієнко
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АВІАПІДПРИЄМСТВОМ
В.В. Родченко
ОЦІНКА ВКЛАДУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Р.В. Рудник
БҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Р.І. Солопенко
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
С.Р. Солопенко
ПРОБЛЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ И ОЦЕНКИ РИСКОВ В СФЕРЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Н.Х. Турсунова, Д.А. Бугайко
АНАЛІЗ СТАНУ ГАЛУЗІ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕТАП ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ХЛІБОБУЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ)
Ю.В. Шутяк