ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Г.О. Немеш

Abstract


В даній статті проаналізовано сутність міжнародної конкурентоспроможності. Акцентується увага на ролі проведення більш активної державної інноваційної політики в досягненні та утриманні міцних ринкових позицій вітчизняними підприємствами та запропоновані можливі стратегічні орієнтири подальшої державної економічної політики України щодо підвищення рівня їх конкурентоспроможності на найближчі 10 років.

References


Економічне зростання на засадах справедливості: вибір стратегії для України / Джон Хансен (ред.) – 1 – вид. – Вашингтон; К.: Світовий банк, 1999. – 189 с.

Юданов А. Ю. Конкуренция: Теория и практика: Учеб.-практ. пособие / Ассоциация авторов и издателей «Тандем» - М.: Апалис, 1996. – 272 с. ISBN 5-88275-042-7

Азоев Г. Л. конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с. ISBN 5-85873-009-4

Селезнев А. З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России / Центр. экономико-математический Инн-т РАН. – М.: Юристъ, 1999. – 382 с. ISBN 5-7975-0217-8

Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: Учеб. пособ. / Московский Госуд. открытый ун-т. – М. – Инфра – М, 1997. – 170 с. ISBN 5-86225-344-0

Фатхундинов Р. А. Конкурентоспособность: Россия и мир. 1992 – 2015. – М.: Экономика, 2005. – 606 с. ISBN 5-282-02412-8

Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д. Г., Губський Б. В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / В. С. Савчук (відпов. ред.). – К.: Україна, 1997. – 237 с. ISBN 966-524-044-7

Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: у 2-х томах / КНЕУ ім.. В. Гетьмана / Д. Г. Лук’яненко (заг. ред.), А. М. Поручник (заг. ред.) – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с. ISBN 966-574-920-X

Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 188 с. ISBN 966-553-386X

Международная конкурентоспособность производителей: политика правительства и конкурентные преимущества фирм/ Журнал “Финансовый менеджмент”, - 2002. - №4. – с. 14 – 23. ISSN 1607-968-121-6

Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. под ред. и предисл. В. Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с. ISBN 5-7133-0413-2

Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року N 916-XIV/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 37. ISSN 0320-7978

Статистичний щорічник України за 1999 рік: Стат. зб./ Державний комітет статистики України – К.: Консультант, 2000. – 591 с. ISBN 966-575-138-7

Статистичний щорічник України за 2003 рік: Стат. зб./ Державний комітет статистики України – К.: Консультант, 2004. – 593 с. ISBN 966-8459-06-7

Статистичний щорічник України за 2005 рік: Стат. зб./ Державний комітет статистики України – К.: Консультант, 2006. – 592 с. ISBN 966-8459-11-3

Статистичний щорічник України за 2006 рік: Стат. зб. / Державний комітет статистики України – К.: Консультант, 2007. – 600 с. ISBN 966-8459-06-7

Статистичний щорічник України за 2007 рік: Стат. зб. / Державний комітет статистики України – К. : Консультант, 2008. – 572 с. ISBN 966-8459-25-2

Наукова та інноваційна діяльність в Україні 1999: Стат. зб./ Державний комітет статистики України/ Відп. за вип.. Н. Г. Луценко– К.: Держкомстат України, 2000. – 360 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2003: Стат. зб./ Державний комітет статистики України/ Відп. за вип.. І.В. Качалова– К.: Держкомстат України, 2004. – 360 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2005: Стат. зб./ Державний комітет статистики України/ Відп. за вип.. І.В. Качалова – К.: Держкомстат України, 2006. – 360 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2007: Стат. зб./ Державний комітет статистики України/ Відп. за вип.. І.В. Качалова – К.: Держкомстат України, 2008. – 361 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.