ПОКРАЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

А.П. Науменко, Є.Л. Тимошенко

Abstract


Розглянуто основи процесів зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах глобалізації. Проаналізована участь України у міжнародній співпраці. Запропоновано рекомендації щодо впрова­дження успішної державної стратегії для підвищення зовнішньоекономічної діяльності .

References


Рубан І. В. Обґрунтування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах збалансованої системи показників [Електронний ресурс]: http://www.rusnauka.com / 9._EISN_2007 / Economics / 21328.doc.htm

Луценко В.О.Розробка заходів підвищення ефективності експортних операцій промислового підприємства. Автореф. [Електронний ресурс]: http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2002/fem/lutsenko/diss.htm

Гаркуша О. О.Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Автореф. [Електронний ресурс]: http://masters.donntu.edu.ua/2003/fem/garkusha/diss/index.htm

Боб Ю.В., Недбалюк О.П. Суть і перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Стаття. КНЕУ.- С.,2009. [Електронний ресурс]: http://intkonf.org/bob-yuv-nedbalyuk-op-sut-i-perspektivi-rozvitku-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-v-ukrayini/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.