ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Н.С. Прокопенко

Abstract


У статті показано необхідність обчислення сукупної податкової ставки, що має вирішальне значення для податкового стимулювання виробництва і особливо аграрного, також розглянуто методи розрахунку сукупного податкового тягаря.

Keywords


Сукупна податкова ставка

References


Хочуев В. А. Оптимизация налоговой системы в условиях переходной экономики / Хочуев В. А. – Нальчик : Єль-ФА, 1999. – 28 с.

Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку. Експертна доповідь / за ред. Ю. Г. Рубана. – К. : НІСД, 2007.– 256 с.

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред. Акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б. Є. Кваснюка – К.: Фенікс, 2007.

Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 608 с.

Фінанси в період реформування агропромислового виробництва /Дем’яненко М.Я., Алексійчук та ін. За ред. М.Я.Дем’яненка. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 645 с.

Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 240 с.

Мельник В. М. Вплив бюджетно–податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні /Мельник В. М., Мельничук Г. С. // Фінанси України, №12, 2008, с. 44–52.

Налоговый менеджмент: учебник; под ред. А. Г. Поршнева. – М. : Инфра - М, 2003. – 441 с.

Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств і організацій АПК за 2007 рік. – / Ч. ІІ. Міністерство аграрної політики України. – К., – 2008. – 170 с.

Доклад всемирного экономического форума [Електронний ресурс] – http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/ Financial DevelopmentReport/index.htm

Статистический сборник, 1993 год. Государства бывшего Советского Союза [Авторское право - 1992 год. Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк]. – Washington. D. C. 2043, U. S. A. – 796 p.

Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств і організацій АПК за 2007 рік : Ч. ІІІ. Міністерство аграрної політики України. – К., 2007. – 185 с.

Статистичний збірник. Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності 2006. Держкомстат України. – К., 2007.– 262с.

[Електронний ресурс] http: //odpa14.gov.uai?_npp=3355.

Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств і організацій АПК за 2007 рік. – / Ч. ІІІ. Міністерство аграрної політики України. – К., – 2008. – 185 с.

Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств і організацій АПК за 2008 рік. – / Ч. ІІІ. Міністерство аграрної політики України. – К., – 2008. – 85 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.