ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО СТРОКУ СЛУЖБИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ

І.М. Крейдич

Abstract


У статті запропоновано методичні підходи до визначення середнього строку служби основних засобів у промисловості.

Keywords


інвестиційні ресурси

References


Закон України «Про інвестиційну діяльність» (№1560 від 18.09.1991) // Відомості Верховної Ради України – 1991, - №47, Ст. 646

Амоша О., Замлинкін А., Моісеєв Г. Підгрунття інноваційного розвитку. (Проблеми і перспективи взаємодії академічної науки й освіти) // Вісник НАН України. – 2006. - №10. – С. 3-16

Геєць В.М. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / В.М.Геєць // – К.: Фенікс, 2007

Данилишин Б.М. Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка України/ За наук. ред. Б.М. Данилишина // Аспект-Поліграф - 2007. - 688 с.

Економічний розвиток України: інституційне та ресурсне забезпечення: монографія / Алимов О.М., Даниленко А.І. та ін. - К.: Обєднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 540 с.

Кваснюк Б.Є., Величко О.В. Сучасні грані інвестиційної політики/ Б.Є. Кваснюк, О.В. Величко // Фінанси України. – 2003. №11. С.91-100

Лукінов І. Інвестиційний потенціал економічного зростання / І.Лукінов // Вісник НАН України. – 2001. №4 С. 13-20

Федоренко В.Г. Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні: Монографія / В. Г. Федоренко // Аспект- поліграф, 2003. -724с.

Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А.А. Чухно // К.: Логос, 2003. - 631 с.

Engeneering Valuation and Deprecation, Anson Marston, Robly Winfrey, Jean C.Hemperstead. Iova State University Press, 1953 - 508 p.

Основи оценки стоимости машин и оборудования / Под ред. М.А.Федотовой; М: «Финанси и статистика», 2006. - 287 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.