ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ КРИЗИ ТА ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Л.Г. Макаренко, А.О. Лисенко, К.Т. Кириченко

Abstract


Досліджено деякі проблеми менеджменту в умовах кризи та шляхи їх вирішення з урахуванням стратегічних перспектив діяльності компанії, зокрема розглянуті стратегії довгострокових відносин з власниками, інвесторами, кредиторами, клієнтами, кінцевими споживачами, постачальниками та персоналом, без яких неможливі успіхи компанії як в теперішньому часі, так і в стратегічній перспективі.

References


Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. – М.: Дело, 2008. – 586 с.

О’Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство системного мышления. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 256 с.

Практика корпоративного управління в Україні / Кітела І., Кіняєв О. – К.: Міжнародна фінансова корпорація, 2005. – 87 с.

Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия. — М.: "ЮНИТИ", 2003. — 348 с.

Сенчагов В. Мировой финансовый кризис и пути преодоления его последствий//Проблемы теории и практики управления. – 2008. -№12 – С. 3-10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.