ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Віталій Володимирович Зянько

Abstract


У статті здійснено аналіз сучасних проблем інвестиційно-інноваційної сфери України та обґрунтовано систему заходів держави, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності комерційних банків й інших фінансових посередників, їх зацікавленості в довгостроковому кредитуванні інноваційного підприємництва.

References


Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 24—36.

Захарін С. В. Стимулювання інвестиційної та інноваційної сфер діяльності корпоративних структур // Проблеми науки. – 2007. – № 6. – С. 23—27.

Інноваційно-технологічний розвиток економіки / За ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007. – 564 с.

Бень Т. До визначення економічної ефективності інвестицій // Економіка України. – 2007. – № 4. – С. 12—19.

Держкомстат України. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Вінниччина в цифрах у 2005 р. (Короткий статистичний довідник). – Вінниця, 2006.

Розраховано за даними Бюлетеня Національного банку України. — № 1. – 2007. — С. 70, 122.

Невмержицький В. В. Стан та розвиток ринку фінансових послуг в Україні // Фінанси України. – 2004. – № 10. – С. 123—130. – С. 124.

Економічна правда — Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/

Наука стран Европы на пороге третьего тысячелетия / [Авсень Е. В., Егоров И. Ю., Карпов В. И., Слонимский А. А.]. – К. : НИИ статистики Госкомстата Украины, 1999. – 205 с. – С. 113.

Черваньов Д. М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / Д. М. Черваньов, Л. І. Нейкова. – К. : Знання, 1999. – 516 с. – С.193 – 293.

Дука А. П. Фінансове забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності // Фінанси України. – 2004. – № 11. – С. 40—46. – С. 45.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.