ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА

Тамара Володимірівна Березянко

Abstract


Анотація. Головним, неврегульованим досі чинником зростання обсягів рецесії національної економіки залишається недосконалість корпоративного управління. Важливою для якості корпоративного управління є структура власності, угоди із пов'язаними сторонами, прозорість та надійність аудиту, якість ради директорів. Національні аналітики більше уваги приділяють законодавчому врегулюванню таких дій топ-менеджменту як  штучне запозичення або виведення активів в процесі реструктуризації, маніпулювання дивідендною політикою, розмивання ресурсів та розвиток процесів рейдерства, зростання залучення адміністративного ресурсу у вирішенні корпоративних конфліктів.

References


1.Антонюк Л. У чому Україна втрачає / Л. Антонюк // Монітор. – 2008. – № 1. – С. 7.

Державне управління: плани і проекти економічного розвиту: Монографія / за заг. ред. О.Ю. Кучеренка – К.: Видавництво “ВІП”, 2006. – 624с.

Тоффлер Э. Революциолнное богатство / Э. Тоффлер, Х. Тоффлер. – М.: АСТ:АСТ Москва:Профиздат, 2008. – 569 с.

Україна – 2015: Національна стратегія розвитку. – К.: Громадсько-політичне об”єднання “Український форум”, 2008. – 118 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.