ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В.В. Зянько

Abstract


У статті здійснено аналіз сучасних проблем інвестиційно-інноваційної сфери України та обґрунтовано систему заходів держави, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності комерційних банків й інших фінансових посередників, їх зацікавленості в довгостроковому кредитуванні інноваційного підприємництва.

References


Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 24-36.

Захарін С.В. Стимулювання інвестиційної та інноваційної сфер діяльності корпоративних структур // Проблеми науки. – 2007. – № 6. – С. 23-27.

Інноваційно-технологічний розвиток економіки / За ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007. – 564 с.

Бень Т. До визначення економічної ефективності інвестицій // Економіка України. – 2007. – № 4. – С. 12-19.

Держкомстат України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Вінниччина в цифрах у 2005 р. (Короткий статистичний довідник). – Вінниця, 2006.

Розраховано за даними Бюлетеня Національного банку України. — № 1. – 2007. — С. 70, 122.

Невмержицький В.В. Стан та розвиток ринку фінансових послуг в Україні // Фінанси України. – 2004. – № 10. – С. 123-130. - С. 124.

Економічна правда — Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/

Наука стран Европы на пороге третьего тысячелетия / [Авсень Е.В., Егоров И.Ю., Карпов В.И., Слонимский А.А.]. – К.: НИИ статистики Госкомстата Украины, 1999. – 205 с. – С. 113.

Черваньов Д.М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / Д.М. Черваньов, Л.І. Нейкова. – К.: Знання, 1999. – 516 с. – С.193 – 293.

Дука А.П. Фінансове забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності // Фінанси України. – 2004. – № 11. – С. 40-46. - С. 45.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.