ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Є.М. Сич, О.В. Пономарьов

Abstract


Визначається послідовність проведення інтегральної оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств та запропонована методика оцінки ризику при здійсненні інвестиційної діяльності авіапідприємствами

References


Пономарьов О.В. Оцінка якості інвестиційної діяльності авіатранспортних підприємств:Дис. Канд..екон. наук:08.00.04/ Національний авіаційний університет. – К., 2007. – 214с.

Тавер Е. И. Совершенствование действующих систем управ­ления качеством на основе стандартов ИСО 9000 версии 2000. Опыт консалтинга // Все о качестве. Отечественные разработ­ки. – 2002. - Выпуск 21. — С. 13-22.

Сич Є.М., Ільчук В.П. Проблеми розвитку інвестиційної діяльності// Проблеми праці, економіки та моделювання: Збірник наукових праць, частина 1. – Хмельницький, НВП «Еврика» ТОВ, 1998. – 266с.

Сич Є.М., Ільчук В.П. Особливості оцінки інвестиційних проектів в умовах нестабільності економічної ситуації// Збірник наукових праць Київського інституту залізничного транспорту. – К.: КІЗТ, 1998. - №2. – С.34-38


Refbacks

  • There are currently no refbacks.