ІННОВАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

О.В. Поліщук

Abstract


Проаналізовано проблему інституціонального середовища розвитку бізнесу, яка набуває дедалі більшої актуальності в контексті завдань суспільного розвитку.

References


Норт Д. Інститути, інституційна зміна та функціонування економіки//Пер. з англ. І.Дзюбенко - К.,2000.- С198.

Інституційні засади інноваційної економіки: Міжнародний досвід та вітчизняна практика: Монографії// Зазаг. ред. В.Є.Новицького. - К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005.-с.23

Шовкун І.А. Передумови інноваційного розвитку економіки з позицій інституціонального розвитку//Економічна теорія. – 2004. -№ 4. – С.22-38

Геєць В.М. Інституційні перетворення і суспільний розвиток//Економіка і прогнозування. – 2005.-№ 6.-с.32.

Юсупова Н.Поддержка малого предпринимательства в США//Мировая экономика и международные отношения.-2006.-№ 5.-с.87-89.

Брагина Е.А. Малое предпринимательство в переходной экономике Юга// Мировая экономика и международные отношения.-2006.-№ 5-с.87-96.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.