ІМІДЖ – ФАКТОР УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ

Н. В. Онопрієнко

Abstract


На підставі аналізу проблем, пов’язаних з управлінням іміджем, обґрунтовується його вплив  на функціонування  суб’єктів господарської та інших видів діяльності

References


Котлер Ф. Маркетинг. – М.: Просвещение. – 1990.

Мойсеєв В. А. Паблік Рілейшнз: Навч. посіб. – К.: «Академвидав». – 2007. – 224 с.

Панасюк А. Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники. – М.: «Омега-Л». – 2007. – 266 с.

Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра. – 2002. – 472 с.

Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи с общественностью: теория и практика. – М.: Дело. – 2003.

Шепель В. М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. – М.: Культура и спорт: ЮНИТИ. – 1997.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.