ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

В.П. Бондар

Abstract


В статті проаналізовано порядок проведення аудиторської перевірки та її особливості. Зроблені висновки щодо оптимальної послідовності  аудиторської перевірки діяльності підприємства.

References


Буфатіна І. Фінансовий результат від надзвичайних подій // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №32 (457). - с. 386-388.

Должанський Н. "Сучасна організація аудиту в Україні". «Все про бухгалтерський облік » 1995 - N17 - с. 4, 5.

Усач Б.Ф. Аудит:. - К.: Знання-Прес, 2002. - 133 с.

Чижевська Л. В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики: Монографія. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 408 с.

Шохин С., Воронина Л. Бюджетно-финансовый контроль и аудит: Теорія и практика применения в России.- М.: Финансы и статистика, 1997.- 240с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.