Інформація для бібліотекарів

У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики дизайну. Видання спрямоване на поширення та популяризацію наукових розробок і досягнень з теорії та практики дизайну та його теоретичної частини – технічної естетики.

В сборнике освещены проблемы теории и практики дизайна. Издание направлено на распространение и популяризацию научных разработок и достижений в теории и практике дизайна и его теоретической части – технической эстетики.

The problems of the theory and practice of design are describe in the digest. The issue is directed on distribution and popularisation of scientific workings and achievements of the theory and practice of design and its theoretical part - an industrial art (technical aesthetics).

ISBN 966–7665–71–2

© НАУ, 2013Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.