Дизайн-ергономічні стандарти: гармонізація з міжнародними та європейськими

Анатолій Львович Рубцов, Володимир Олександрович Свірко

Анотація


Автори відзначають, що сучасний формат створення нових видів товарної продукції потребує переосмислення базових підходів і критеріїв дизайн-ергономічного проектування, узгодження їх з сучасними міжнародними та європейськими стандартами. А перехід на принципи добровільності у використанні вимог нормативної документації вимагає зміни принципів їх застосування в дизайнерській діяльності. В статті доводиться, що без додержання дизайн-ергономічних нормативів гармонізованих з міжнародними і європейськими світовий, зокрема європейський ринок для вітчизняної товарної продукції буде закритий, недосяжним буде створення сучасних умов життєдіяльності людини.

З цих позицій проаналізовані зміст і специфіка основного масиву міжнародних і європейських стандартів, гармонізованих і включених до вітчизняної нормативної бази та діючі на цей час в Україні. Зокрема, розглянути розроблені відповідно до вимог Директив ЄС, стандарти, які встановлюють дизайн-ергономічні показники та нормативи до наступних процесів і продукції при її проектуванні, виготовленні, експлуатації і утилізації, а саме: стандарти з антропометричних параметрів людини, необхідні для проектування робочих місць, розрахунків розмірів отворів для доступу до обладнання, безпечних відстаней тощо;нормативи зі стандартизації параметрів робочих місць, принципів, рекомендацій і вимог щодо їх проектування; стандарти з регламентації параметрів робочого середовища, насамперед середовища центрів керування, (вимог до теплової, освітлювальної, акустичної їх складових і т.ін.); стандарти з функційних зон центрів керування, їх планування; стандарти з дизайн-ергономічних вимог до проектування індикаторів і органів керування, принципів взаємодії людини з засобами відображення інформації і органами керування; міжнародні гармонізовані з вітчизняними стандарти, які встановлюють дизайн-ергономічні принципи конструювання робочого обладнання, робочих систем; велику групу стандартів щодо звукових і візуальних сигналів небезпеки, створення знакової інформації, регламентуючих принципи проекту-вання знаків, їх кольорів, критеріїв сприйняття візуальних сигналів, відеотерміналів, вимоги до сигналів небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору, тощо.

Проаналізована також сфера застосування основних груп міжнародних і європейських стандартів, гармонізованих і чинних в Україні.

Ключові слова


Стандартизація; Дизайн; Ергономіка; Гармонізація з міжнародними нормативами; Дизайн-ергономічні вимоги; Показники; Принципи; Робочі місця; Органи керування; Засоби відображення інформації

Посилання


ДСТУ 7250:2011 Дизайн і ергономіка. Мнемосхеми. Загальні ергономічні вимоги/Ашеров А., Ремізовський Л., Рубцов А., Свірко В. – Київ, Держспоживстандарт України, 2012. – 9 с.

ДСТУ EN 547-1:2018 (EN 547-1:1996+A1:2008, IDT) Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах – Київ, Держстандарт України, 2002. – 15 с.

ДСТУ EN 547-2:2018 (EN 547-2:1996+A1:2008, IDT) Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу

ДСТУ EN 547-3:2018 (EN 547-3:1996+A1:2008, IDT) Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 3. Антропометричні дані

ДСТУ EN 294-2001 (EN 294:1992, IDT) Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягання небезпечних зон руками

ДСТУ ISO 9241-5:2004 (ISO 9241-5:1998, IDT) Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози – Київ, Держспоживстандарт України, 2006. – 27 с.

ДСТУ ISO 11064-4:2009 (ISO 11064-4:2000, IDT) Проектування центрів керування ергономічне. Частина 4. Компонування та розміри автоматизованих робочих місць – Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2016. – 27с.

ДСТУ ISO 14738:2013 (EN ІSO 14738:2008, ІDT) Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах – Київ, Мінекономрозвитку України, 2015. – 28с.

ДСТУ ISO 11226:2009 Ергономіка. Оцінювання статичних робочих поз (ISO 11226:2000, IDT) – Київ, Держспоживстандарт України, 2011. – 19 с.

ДСТУ EN 1005-4:2016 (EN 1005-4:2005+A1:2008, IDT) Безпечність машин. Фізичні властивості людини. Частина 4. Оцінювання робочих поз і рухів, пов'язаних з машиною – Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2018. – 18 с.

ДСТУ ISO 11064-1:2009 (ISO 11064-1:2000, IDT) Проектування центрів керування ергономічне. Частина 1. Принципи проектування – Київ, Держспоживстандарт України, 2014. – 26 с.

ДСТУ EN ISO 11064-2:2013 (EN ІSO 11064-2:2000, ІDT) Ергономічне проектування центрів керування. Частина 2. Принципи організації блоків керування

ДСТУ EN ISO 11064-3:2017 (EN ISO 11064-3:2002; AC:2002, IDT; ISO 11064-3:1999; Cor.1:2002, IDT) Проектування центрів керування ергономічне. Частина 3. Компонування приміщень керування

ДСТУ EN ISO 11064-5:2017 (EN ISO 11064-5:2008, IDT; ISO 11064-5:2008, IDT) Проектування центрів керування ергономічне. Частина 5. Засоби відображення інформації та органи керування

ДСТУ ISO 11064-6:2013 (ISO 11064-6:2005, IDT) Ергономічне проектування центрів керування. Частина 6. Вимоги до середовища центрів керування – Київ, Мінекономрозвитку України, 2014. – 20 с.

ДСТУ EN 894-1:2018 (EN 894-1:1997+A1:2008, IDT) Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування – Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2018. – 20 с.

ДСТУ EN 894-2:2018 (EN 894-2:1997+A1:2008, IDT) Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори – Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2018. – 22 с.

ДСТУ EN 894-3:2017 (EN 894-3:2000 + A1:2008, IDT) Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування – Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2018. – 34 с.

ДСТУ EN 894-4:2016 (EN 894-4:2010, IDT) Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 4. Розміщення та компонування індикаторів і органів керування – Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2018. – 36с.

ДСТУ EN 614-1-2001 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (EN 614-1: 1995, IDT) – Київ, Держстандарт України, 2002. – 20 с.

ДСТУ EN ISO 6385:2005 Ергономічне проектування робочих систем. Основні принципи (ЕN ISO 6385:2004, IDT) – Київ, Держспоживстандарт України, 2007. – 15 с.

ДСТУ EN 1005-1:20__ (EN 1005-1:2001+А1:2008, IDT) Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення

ДСТУ EN ISO 7731:2016 (EN ISO 7731:2008, IDT; ISO 7731:2003, IDT) Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки – Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2019. – 16 с.

ДСТУ ISO 11428:2008 Ергономіка. Сигнали небезпеки візуальні. Загальні вимоги, проектування та випробування (ISO 11428:1996, IDT) – Київ, Держспоживстандарт України, 2012. – 11 с.

ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності (ISO 7010:2003, IDT) – Київ, Держспоживстандарт України, 2011. – 70 с.

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ISO 3864-1:2002, IDT) – Київ, Держспоживстандарт України, 2006. – 23 с.

ДСТУ EN 842:20_ (EN 842:1996+А1:2008, IDT) Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

ДСТУ EN 981-2001 Безпечність машин. Система звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження (EN 981:1996, IDT) / – Київ, Держстандарт України, 2001. – 12 с.

ДСТУ ISO 9241-1:2003 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1. Загальні положення (ISO 9241-1: 1997, IDT) – Київ, Держспоживстандарт України, 2004. – 11 с.

ДСТУ ISO 13406-2:2006 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами з плоским екраном. Частина 2. Ергономічні вимоги до дисплеїв з плоским екраном (ISO 13406-2:2001, IDT) – Київ, Держспоживстандарт України, 2008. – 116 с.

ДСТУ EN 13202:2002 Ергономіка теплового середовища. Температури гарячих поверхонь, доступних для дотику. Посібник з установлення граничних значень температур поверхонь в стандартах на продукцію з використанням – Київ, Держспоживстандарт України, 2004. – 21с.

ДСТУ ISO 7000:2004 (ІSO 7000:2004, ІDT) Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд – Київ, Держспоживстандарт України, 2006. – 235 с.

ДСТУ IEC 80416-1:2005 (ІSO 80416-1:2001, ІDT) Основні принципи створення графічних символів, використовуваних на обладнанні. Частина 1.Створення оригіналів символів – Київ, Держспоживстандарт України, 2006. – 14 с.

ДСТУ ISO 80416-2:2005 (ІSO 80416-2:2001, ІDT) Основні принципи створювання графічних символів, що використовують на обладнанні. Частина 2. Форма й використання стрілок – Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2018. – 36 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.