Фешн-дизайн в умовах асиметрії інформаційних потоків індустрії моди

I. Gardabkhadze

Анотація


Асиметрія інформації на фешн-ринку веде до погіршення відбору фешн-продуктів, що негативно впливає на сталий розвиток індустрії моди. Стаття присвячена актуальній проблемі аналізу особливостей дизайнерської творчості в умовах погіршення відбору ринку індустрії моди. Показано, що вплив інформаційної асиметрії на моду полягає в прискоренні зміни її тенденцій і в зростанні поставок на фешн-ринок України товарів «но нейм» невисокої якості з боку «копірайтерів» і «сірих дилерів» світу моди. Наукова новизна результатів полягає у підході до адаптації дизайн-процесів до нових вимог, що породжуються асиметрією інформації фешн-ринка. Вперше запропоновано компенсувати інформаційну асиметрію фешн-ринка шляхом ініціалізації нових та модернізації існуючих каналів комунікацій з цільовими групами споживачів, а також розширити склад компетенцій фешн-дизайнерів прийомами індивідуалізації проектної діяльності та навичками використання мережевих засобів інтерактивної взаємодії з користувачами.


Ключові слова


Індустрія моди; фешн-дизайн; асиметрія інформації; погіршення відбору; інформаційні потоки; інтерактивна взаємодія.

Посилання


Akerlof G. A. Th e Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism // The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, August 1970. P. 488–500. Рус. пер.: Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм // THESIS. Вып. 5. 1994. С. 91–104.

Долгин Александр. Экономика символического обмена. М : Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Институт экономики культуры, 2007. 640 с.

Heylighen F. Collaborative Filtering // Principia Cybernetica Project [on-line], 2001. URL: http://pespmc1.vub.ac.be/COLLFILT.html/. Сited Feb. 28, 2005.

Аузан А. А. и др. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория / Под редакцией А. А. Аузана. 2 издание. М.: ИНФРА-М, 2011. 447 с.

Миловидов В. Асимметрия информации или «симметрия заблуждений»? // Мировая экономика и международные отношения № 3, 2013. С. 45-53.

Information Systems for the Fashion and Apparel Industry/ Editet by Tsan-Ming Jason Choi // Woodhead publishing series in textiles number 179. Cambridge : WP, 2016. 269 p.

Analytical Modeling Research in Fashion Business / Editet by Tsan-Ming Choi. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-1014-9_10/. Сited Feb. 20, 2017.

TADVISER. Интервью TAdviser с основателем компании AT Consulting. URL: http://www.tadviser.ru/. Дата обращения 10.02.2017.

Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. 2-е изд., испр. и доп. М. : Библион - Русская книга, 2004. 304 c.

Гардабхадзе І. А. Особливості маркетингових комунікацій індустрії моди у сфері дизайну одягу / І. А. Гардабхадзе // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. № 3. – С. 64–77.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.