Викладання асоціативної композиції в НАУ, як засіб розвитку творчої особистості дизайнера

O. Sidorova, A. Yevtushenko

Анотація


У статті розглянуто роль асоціативного мислення в розвитку творчої особистості. Наведено ряд методів, що активізують креативні здібності студента. Продемонстровано вправи, які виконуються студентами для розвитку асоціативного мислення та проаналізовано шляхи та засоби для створення формалізованої композицій студентами.

Ключові слова


Асоціація; асоціативне мислення; формалізація поняття; композиція.

Посилання


Ассоциации как основа работы человеческого мозга [Елек:тронний ресурс]. URL : http://studopedia.ru/1_98202_ assotsiatsii-kak-osnova-raboti-chelovecheskogo-mozga.html (25.01.2014). назва з екрану.

Альтшуллер Г. С., Злотін Б. Л., Зусман А. В., Філатов В. І. Поиск нових идей от озарения к технологии. К. : Картя Молдовеняскэ, 1989. 384 с.

Даниленко В. Я. Дизайн. Харків : ХДАДМ, 2004. 320 с.

Костенко Т. В. Основи композиції та тримірного формоутворення. Харків : ХДАДМ, 2003. 256 с.

Кузнецова І. О. Особливості змісту дисципліни “Основи формоутворення” в НАУ. Теорія та практика дизайну (технічна естетика) : збірник наукових праць. К. : “Компринт”, 2016. Вип.10. С. 78–85.

Литвинова О. В., Прыскина Е. А., Чичикалова З. И. Развитие ассоциативного мышления детей в художественно-творческой деятельности. Символ науки : Международный научный журнал. У. : Омега Сайнс, 2016. №1. С. 172–175.

Мапа думок, мапа пам’яті [Електронний ресурс]. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Мапа_думок (1.11.2016). назва з екрану.

Паранюшкин Р. В. Композиция. Теория и практика. Р. : Феникс, 2005. 79 с.

Семёшкина Т. В., Ткачёв В. Н. Ассоциации в реалиях архитекурной и дизайнерской практики. Вестник Московского государственного строительного университета. М. : НИУ МГСУ, 2011. №2. С. 118–122.

Ткачёв В.Н. Психология творческого процеса вдизайне и архитектуре. Вестник Московского государственного строительного университета. М. : НИУ МГСУ, 2013. №5. С. 239–248.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.