Особистісно-орієнтований підхід до викладання дисциплін професійного циклу “Дизайн”

L. Gnatiuk, A. Novik

Анотація


У статті аналізуються аспекти особистісно-орієнтованого підходу до навчання студентів на творчі спеціальності (дизайн) в університетах. Встановлено, що в навчальному процесі необхідно враховувати змінного кількості індивідуальних психологічних характеристик, пов'язаних з креативною орієнтацією студентів. Запропоновані способи відповідної організації навчального процесу в навчальних дисциплінах професійного циклу.

Ключові слова


Дизайн освіту; особистісно-орієнтований підхід; творча особистість; навчальний процес.

Посилання


Антонович Є. А., Прищенко С. В. Дизайн реклами : методологічні підходи. Духовність особистості. 2012. Вип. 5. С. 36–43.

Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання. К. : ІЗИН, 1998. 203 с.

Боршевський М. Й. Духовні цінності молоді в становленні особистості громадянина. Педагогіка і психологія. 1997. №1

Горбатюк О. В. Особистісно орієнтований підхід до навчання в ВНЗ у сучасних умовах [Електронний ресурс]. URL : http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/view/36894 (Дата доступу 01.11.2016). Назва з екрану

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навч. посіб. К. : Академвидав, 2004. 352 c.

Моляко В. О. Психологія творчості – нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини [Електронний ресурс] URL : http://www.library.udpu.org.ua/library_files/ psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/6/visnuk_18.pdf (Дата доступу 24.10.2016). Назва з екрану

Кирсанов В. М. Оценка ценностно-смысловой сферы студентов различных профилей обучения. Вестник СПбГУ. Сер. 12. 2013. № 3. С. 101–106

Кирсанов В. М. Направленность в структуре личностных свойств студентов различных профилей обучения. Вестник РУДН. 2013. № 3. С. 31–36

Костюченкова О. Е. Обучение творческим специальностям и проблемы личности. Вестник ЮУрГУ. 2012. № 19. С.77–82

Подмазін С. І. Особистісно орієнтована освіта: Дис... д-ра філос. наук: 09.00.03. Дніпропетровський нац. ун-т. Д., 2006. 418 с.

Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори. В 2 т. [Ред. кол.: В. Н. Столєтов (гол.) та ін.]. К. : Рад. школа, 1983. Т.1. 488 с.

Фурса О. О. Основні напрями і чинники становлення дизайн-освіти. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.18. С. 392–398


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.