Редакційна політика

Галузь та проблематика

У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики дизайну. Видання спрямоване на поширення та популяризацію наукових розробок і досягнень з практики дизайну та його теоретичної частини – технічної естетики, дизайну архітектурного середовища, досліджень історії та теорії архітектури, актуальних проблем мистецтвознавства.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Технічна естетика

У статтях висвітлюються проблеми теорії і практики дизайну та його теоретичної частини – технічної естетики

Редактори
  • Вікторія Ус
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дизайн архітектурного середовища

У статтях висвітлюються проблеми теорії і практики дизайну архітектурного середовища, історії та теорії архітектури.

Редактори
  • Олена Олійник
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мистецтвознавство

У публікаціях висвітлюються актуальні проблеми мистецтвознавства

Редактори
  • Ксенія Рожак-Литвиненко
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Процедура розгляду рукописів статей в збірнику наукових праць

«Теорія та практика дизайну»

Рецензування (експертна оцінка) рукописів наукових статей здійснюється для підтримки відповідного наукового рівня збірника наукових праць  «Теорія та практика дизайну».

Збірник наукових праць  «Теорія та практика дизайну» використовує процедуру подвійного сліпого рецензування (Double-Blind Peer Review):

– рецензент не знає особистих даних автора / авторів;

– автор / автори не знають особистих даних рецензента.

Наукові статті, представлені до редакції, піддаються первинному розгляду відносно відповідності до технічних вимог оформлення, викладених на сайті.

Первинний експертний огляд наукової статті здійснюється відповідальним редактором відповідного напрямку.

Відповідальний редактор визначає рецензентів, що займаються відповідним науковим напрямом. Рецензенти (як члени редакційної колегії, так і зовнішні) мають бути відомими фахівцям з предмету представленого рукопису і мати за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій “A”, “B” або “C” за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

При розгляді наукових статей рецензенту необхідно приділити особливу увагу:

-    актуальності наукової проблематики, піднятої в статті;

-    теоретичній та прикладній цінності проведених досліджень;

-    дотриманню авторами наукової етики, правильність посилань на літературні джерела.

Після експертної оцінки наукової статті рецензент може:

– рекомендувати статтю для публікації;

– рекомендувати статтю для публікації після виправлення автором з врахуванням висловлених зауважень і побажань;

– не рекомендувати статтю для публікації.

Якщо рецензент рекомендує статтю для публікації після виправлення автором зауважень або не рекомендує статтю для публікації, в огляді має бути вказана причина ухваленого рішення.

Редакція рекомендує використовувати розроблену стандартну форму огляду (див. на сайті).

Виконаний огляд рецензент відправляє електронною поштою на e-mail:

theory.practice.design@gmail.com

Редакція відправляє копії рецензій авторам (не розголошуючи дані про рецензента) або мотивовану відмову редакції щодо неможливості опублікування цього конкретного рукопису.

Додатково редакцією здійснюється перевірка наукових публікацій на плагіат з використанням відповідного програмного забезпечення.

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера в світ. Повнотекстовий доступ до наукових статей всіх номерів представлено на офіційному сайті журналу у розділі Архів.

 

Етика публікацій та неналежна практика в публікаційному процесі

«Теорія та практика дизайну» реалізує етичні принципи у процесі публікації та у випадку виявлення зловживань у публікації наукових праць. Етичні принципи, що застосовуються редакцією, базуються на керівних принципах доброчесності, розроблених НАУ (Національним авіаційним університетом), а також послідовно дотримується видавничих стандартів публікації Кодексу поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів та Кодексу поведінки для видавців журналів з метою забезпечення етики та якості публікації, затверджених COPE (Committee on Publication Ethics).

 

Відповідно до стандартів, етична поведінка очікується від усіх залучених сторін: авторів, редакторів, рецензентів та видавця.

 

АВТОРИ:

 

Автор заявляє, що рукопис є оригінальним і в його теперішньому вигляді не опублікований ніде в будь-якій формі, що він не надходив до жодного видання, і що він не буде поданий до будь-якого іншого видання у разі, якщо він буде прийнятий до публікації в збірнику наукових праць «Теорія та практика дизайну»:

- Автор несе відповідальність за проведені дослідження та результати, описані в роботі;

- Автор гарантує, що стаття не порушує жодних авторських прав, не містить неправдоподібних чи інших незаконних даних і не впливає на права інших осіб;

- Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

- Автор надає видавцю право поширювати статтю як частину матеріалів збірника наукових праць «Теорія та практика дизайну»;

-    Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

-    Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

-    Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Стандарти публікації

Автори оригінальних досліджень повинні представити точний виклад виконаної роботи, а також об'єктивне обговорення її значення, наукову новизну. Основні дані повинні бути точно представлені у статті. Документ повинен містити достатню кількість деталей та посилань, щоб інші дослідники могли повторити результати роботи. Подання шахрайських або свідомо неточних даних становлять неетичну поведінку і є неприйнятними.

 

Оригінальність і плагіат

Автори повинні переконатися, що поданий твір є оригінальним і не публікується в іншому місці будь-якою мовою, і якщо автори використовували твір та / або слова інших авторів, що це було належним чином процитовано. Необхідно дотримуватись законів та конвенцій про авторське право. Матеріали авторського права (наприклад, таблиці, малюнки або великі цитати) повинні відтворюватися лише з відповідним дозволом та підтвердженням.

 

Багаторазове, надмірне або одночасне видання

Автор взагалі не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в більш ніж одній публікації. Подання одного і того ж рукопису в більш ніж одній публікації одночасно становить неетичну поведінку у видавництві і є неприйнятною.

 

Підтвердження джерел

Завжди слід давати належне визнання праці інших. Автори повинні навести публікації, які вплинули на визначення характеру роботи, що публікується.

 

Авторство статті

Авторство повинно обмежуватися лише тими особами, хто зробив вагомий внесок у розробку, виконання або інтерпретацію звітного дослідження. Усі, хто зробив вагомий внесок, повинні бути зазначені як співавтори. Всіх, хто брали участь у певних змістовних аспектах роботи, необхідно визнати або вказати як учасників.

Автор / автори повинні заповнити та надіслати Договір про авторське право на публікацію до Редколегії електронною поштою.

 

Розкриття конфлікту інтересів

Всі автори повинні освітити у рукописі виникнення будь-якого фінансового чи іншого суттєвого конфлікту інтересів, якщо це могло вплинути на результати чи висновки дослідження. Також всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

 

Істотні помилки в опублікованих роботах

У разі виявлення істотної помилки чи неточності у власній опублікованій роботі, автор зобов’язаний негайно повідомити редактора журналу чи видавця та співпрацювати з редактором для відкликання чи виправлення статті.

 

РЕДАКТОРИ:

Редактори повинні оцінювати рукописи виключно на основі своїх академічних компетентностей. Редактор не повинен використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях без явної письмової згоди автора. Редактори повинні вживати відповідних заходів, у разі подання етичної скарги на рукопис або опубліковану статтю.

 

Конфіденційність

Редакція не повинна розголошувати інформацію про поданий рукопис будь-кому, окрім відповідного автора, рецензента та видавця.

Колектив редакції не розголошує особи рецензентів.

 

Конфлікт інтересів

Наукова новизна або ідеї, отримані шляхом експертної оцінки, повинні зберігатися в таємниці та не використовуватися для особистої вигоди. Неопубліковані матеріали, оприлюднені у поданому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях редактора без явної письмової згоди автора.

 

Порушення

Редакцією серйозно сприйматиметься та переслідуватиметься неналежне етичне поводження авторів та рецензентів, будь-яке порушення конфіденційності, недекларування конфлікту інтересів (фінансового чи нефінансового), неналежне використання матеріалів або затримка експертної перевірки задля конкурентної переваги. Заяви про серйозні проступки рецензентів, такі як плагіат, будуть винесені на інституційний рівень.

Редакція залишає за собою право на відхилення публікації в разі її невідповідності етичним нормам.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

 

Будь-які рукописи, отримані на рецензію, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Привілейована інформація або ідеї, отримані шляхом експертної оцінки, повинні зберігатися в таємниці та не використовуватися для особистої вигоди. Рецензування слід проводити об'єктивно, а зауваження мають бути чітко сформульовані та підтверджені аргументами, щоб автори могли використовувати їх для вдосконалення роботи. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, в яких вони мають конфлікт інтересів, що виникає внаслідок конкурентних, спільних чи інших відносин або зв’язків з ким-небудь з авторів, компаній чи установ, пов'язаних з документами.

 

Рівність

Рецензент оцінює рукописи за їхнім науковим змістом, не зважаючи на особистість авторів, їхню расу, стать, сексуальну орієнтацію, конфесійну приналежність, етнічне походження, громадянство чи політичну преференцію.

 

Конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані на рецензію, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Вони не повинні обговорюватися зі сторонніми особами, за винятком окремого дозволу редакції. Колектив редакції не розголошує особи рецензентів.

 

Оперативність

Будь-який рецензент, який вважає себе недостатньо кваліфікованим для належного рецензування рукопису, або знає, що він не має можливості провести рецензування у визначений термін, повинен повідомити редакцію.

 

Стандарти об'єктивності

Рецензування слід проводити об’єктивно та коректно. Особиста критика автора неприпустима. Рецензенти повинні чітко висловлювати свою думку, відповідно її аргументуючи.

 

Підтвердження джерел

Рецензенти повинні визначити відповідні опубліковані роботи, які не цитуються авторами. Будь-яке твердження про попереднє дослідження, висновок або факт повинно супроводжуватися відповідним цитуванням та посиланням на відповідну працю. Рецензент також повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між розглянутим рукописом та будь-яким іншим опублікованим матеріалом.

 

Конфлікт інтересів

Рукописи, в яких є конфлікт інтересів, що виникає внаслідок конкурентних, спільних чи інших відносин рецензента з ким-небудь з авторів, компаній чи установ, пов'язаних з публікацією - не повинні розглядатися. Рецензент не повинен використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях без явної письмової згоди автора.

 

Підозра про порушення етики дослідження чи публікації

Редакція відповість на всі звинувачення чи підозри щодо порушення етики публікацій, висунутих читачами, рецензентами чи іншими редакторами. Випадки можливого плагіату чи дублювання / надмірної публікації будуть відповідно оцінені Редакцією.

Для надання належної відповіді редакція спочатку зв'яжеться з авторами та дозволить їм відповісти на зауваження. Якщо ця відповідь буде незадовільною, редакція перенесе розгляд проблеми на інституційний рівень.

 

 

 

Керівництво для рецензентів

Форму рецензії можна скачати тут: скачати тут


 

 

Рецензенти 2019

Зовнішні рецензенти:

БЕЛІЧКО Н.Ю., канд. мист., доцент кафедри теорії та історії мистецтва, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, (м. Київ, Україна);

МИХАЙЛОВА Р.Д., д.мист, професор, професор кафедри дизайну інтер'єру і меблів, Київський національний університет технологій та дизайну, (м. Київ, Україна);

ДЯДЮХ-БОГАТЬКО Н.Й., канд. мист., доцент, завідувач кафедри графічного дизайну та мистецтва книги Української академії друкарства (Львів, Україна);

ЧАБАН В. В., д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної діяльності Київський національний університет технологій та дизайну, (Київ, Україна);

ТРЕТЯК Ю.В., д. арх., доцент, професор кафедри рисунка і живопису, Київський національний університет будівництва і архітектури, (м. Київ, Україна);

Внутрішні рецензенти:

РОЖАК-ЛИТВИНЕНКО Ксенія Богданівна,канд. мист., доцент кафедри дизайну інтер’єру, факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет, керівник науково-освітнього проекту «Арт-подорожі» (м. Київ, Україна);

УС Вікторія Феліксівна, к.т.н. доцент кафедри дизайну інтер’єру, факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет, (м. Київ, Україна);

КОВАЛЬОВ Юрій Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри промислового дизайну, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука (м. Київ, Україна);

КРАЮШКІНА Катерина Вікторівна, к.т.н., завідувач сектору сучасних технологій дорожніх робіт, Науково-дослідний інститут ДП «ДерждорНДІ» (м. Київ, Україна);

ДОРОШЕНКО Юрій Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри архітектури, факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна);

KOBYLARCZYK Justyna (КОБИЛАРЧИК Юстина), д.т.н., арх., професор, кафедра формування житлового середовища, Інститут містобудування, Факультет архітектури, Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшки (м. Краків, Польща);

KUŚNIERZ-KRUPA Dominika (КУСНЄЖ-КРУПА Домініка), д.т.н., арх., професор, зав. кафедри історії архітектури, містобудування та мистецтва, Інститут історії архітектури та охорони пам’яток, Факультет архітектури, Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшки (м. Краків, Польща);

PAPRZYCA Krystyna (ПАПШИЦА, Христина), д.т.н., професор, кафедра формування житлового середовища, Інститут міського проектування, Факультет архітектури, Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшки (м. Краків, Польща);

ПЕТРУШЕВСЬКИЙ Андрій Олександрович, к.т.н., доцент, Державний університет інфраструктури і технологій (м. Київ, Україна);

СТЕПАНЧУК Олександр Васильович, д.т.н., доцент, доцент кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна);

БУРАВЧЕНКО Сергій Григорович, канд. арх., професор кафедри архітектури, факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна);

ЖОВКВА Ольга Іванівна, д. арх., головний спеціаліст, Департамент містобудування та архітектури (КМДА) (м. Київ, Україна);

ІВАШКО Юлія Вадимівна, д. арх., професор, Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна);

ПЛАМЕНИЦЬКА Ольга Анатоліївна, канд. арх., доцент, професор кафедри дизайну інтер’єру, факультет архітектури, будівництва та дизайну, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна)

PSZCZOLKOWSKI Michal (ПШЧУЛКОВСКИ Міхал), канд. гум. наук в сфері наук про мистецтво, ад’юнкт, Академія образотворчих мистецтв у Гданьску, Міжвідділовий Інститут наук про мистецтво (м. Гданьск, Польща),

ТОВБИЧ Валерій Васильович, д. арх., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі, Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ, Україна)

 


 Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.