№ 18 (2015)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Державного науково-дослідного інституту авіації

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації містить результати відкритих науково-дослідних робіт та дисертаційних досліджень. Матеріали збірника можуть бути використані при обґрунтуванні і розробці програм розвитку та модернізації авіаційної техніки і озброєння науковими організаціями та установами, які займаються питаннями їх створення і удосконалення, експлуатації і ремонту, а також в навчальному процесі ВУЗів та при підготовці наукових кадрів. Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Державного науково-дослідного інституту авіації (протокол №9 від 30 вересня 2015 р.).

Зміст

Воєнно-технічна політика

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ
Олександр Володимирович Харченко
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРУВАННЯ СИСТЕМИ ОБОРОНИ ТА УПРАВЛІННЯ ОЗБРОЄННЯМ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ
Володимир Лукіч Волинець
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА РОБОТИ З НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, РЕМОНТУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЇ
Володимир Михайлович Гришин
ІНТЕГРАЦІЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ДО ЗАГАЛЬНОГО ПОВІТРЯНОГО ПРОСТІРУ. СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ PDF
Геннадій Анатолійович Медведєв