Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації містить результати відкритих науково-дослідних робіт та дисертаційних досліджень. Матеріали збірника можуть бути використані при обґрунтуванні і розробці програм розвитку та модернізації авіаційної техніки і озброєння науковими організаціями та установами, які займаються питаннями їх створення і удосконалення, експлуатації і ремонту, а також в навчальному процесі ВУЗів та при підготовці наукових кадрів. Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Державного науково-дослідного інституту авіації.

Мова видання: українська.


Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації

Головний редактор О.В. Харченко Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора С.В. Пащенко кандидат технічних наук, доцент, С.Н.С.

Відповідальний редактор О.І. Коритько кандидат технічних наук, доцент, С.Н.С.

Члени редакційної колегії

І.О. Гепко доктор технічних наук, професор

І.І. Горбань доктор технічних наук, професор

Б.С. Карпінос доктор технічних наук, професор

О.А. Кононов доктор технічних наук, доцент

О.М. Майборода доктор технічних наук, професор

М.Д. Огороднійчук доктор технічних наук, професор

Ю.М. Терещенко доктор технічних наук, професор

Технічний секретар О.В. Манішин