Редакційна політика

Галузь та проблематика

Матеріали збірника містять статті, в яких відображені результати досліджень в сфері воєнно-технічної політики, розвитку та модернізації військової авіаційної техніки, а також здійснення її експлуатації та ремонту.

 

Політика розділів

Воєнно-технічна політика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Розвиток та модернізація авіаційної техніки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Продовження призначених показників

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Передові технології експлуатації та ремонту

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.