Том 6, № 1-2 (2009)

Зміст

Статті

НА ШЛЯХУ ДО ВИРIШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БУДОВИ I ЕВОЛЮЦIЇ ГАЛАКТИКИ. I. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ PDF
В. А. Захожай 6-15
НА ШЛЯХУ ДО ВИРIШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БУДОВИ I ЕВОЛЮЦIЇ ГАЛАКТИКИ. II. СТРУКТУРА ТА ПОСЛIДОВНIСТЬ КЛЮЧОВИХ ПОДIЙ PDF
В. А. Захожай 16-29
ФIЗИЧНI ПРОЦЕСИ, ЯКI СУПРОВОДЖУВАЛИ ПРОЛIТ ВIТIМСЬКОГО БОЛIДУ 24 ВЕРЕСНЯ 2002 Р. PDF
Л. Ф. Черногор 30-43
ТУНГУСЬКОМУ ФЕНОМЕНУ — 100 РОКIВ. КОСМIЧНА ЗАГРОЗА ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПЛАНЕТИ PDF
Л. Ф. Черногор 44-55
Планетнi атмосфери PDF
А. П. Вiдьмаченко 56-68
Планетнi атмосфери PDF
А. П. Вiдьмаченко 56-68
УТОЧНЕННЯ ВIКУ МIСЯЦЯ В МIСЯЧНО-СОНЯЧНОМУ ЦИКЛI PDF
В. В. Михальчук 69-72
Магнiтнi поля зiрок та методи їх вимiрювання PDF
М. Ю. Скульський, Й. І. Романюк 73-82
ПОВЕДIНКА БЛИСКУ АСТЕРОЇДIВ НА МАЛИХ ФАЗОВИХ КУТАХ. РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ PDF
И. А. Терещенко, В. Г. Шевченко, В. Г. Чорный, Ю. Н. Круглый, И. Н. Бельская, Н. М. Гафтонюк 83-87
Дослiдження вiдносного вмiсту i кiнематики iонiзованого газу в галактицi IС4662 PDF
К. Б. Агiєнко 88-92
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРIВ ОБЕРТАННЯ НЕСТАБIЛIЗОВАНОГО ШСЗ, ПРЕДСТАВЛЕНОГО МОДЕЛЛЮ “ДИФУЗНИЙ ЦИЛIНДР” PDF
С. Я. Колесник, Н. Г. Пальцев 93-97
ПРО ВРАХУВАННЯ ГРАВIТАЦIЙНИХ ЗБУРЕНЬ В КОМП’ЮТЕРНIЙ ТЕХНОЛОГIЇ МОДЕЛЮВАННЯ УТВОРЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦIЇ МЕТЕОРОЇДНИХ КОМПЛЕКСIВ PDF
Н. В. Куликова, В. М. Чепурова 98-103
ПСЕВДОСУПУТНИКОВI ТЕХНОЛОГIЇ НА ОСНОВI ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦIОНАЛЬНО СТIЙКИХ КОМПЛЕКСIВ ДИСТАНЦIЙНО ПIЛОТОВАНИХ ЛIТАЛЬНИХ АПАРАТIВ PDF
О. А. Машков, И. И. И.И.Самборский 104-113
ОГЛЯД МЕРЕЖ ПЕРМАНЕНТНИХ ГНСС-СТАНЦIЙ PDF
М. В. Ищенко 114-117
ПЕРIОДИЧНI ОРБIТИ ВСЕРЕДИНI САМОГРАВIТУЮЧОГО НЕОДНОРIДНОГО ПРЕЦЕСУЮЧОГО ЕЛIПСОЇДА PDF
A. А. Терещенко 118-126
Результати спостережень малих тiл Сонячної системи на спостережнiй станцiї Астрономiчної обсерваторiї Київського нацiонального унiверситету iм. Т.Г.Шевченка в Лiсниках у 2006 роцi PDF
О. Р. Баранський, С. А. Борисенко, К. І. Чурюмов 127-130
Дослiдження планети Марс космiчними апаратами PDF
A. П. Вiдьмаченко 131-137
Активнiсть комети 9P/Tempel 1 з 1867 по 2005 р. PDF
К. I. Чурюмов, В. С. Фiлоненко, Л. С. Чубко 138-140
ФIЗИЧНI ПАРАМЕТРИ ГАЗОВИХ ТА ПИЛОВИХ АТМОСФЕР ТРЬОХ КОМЕТ 9P/Tempel 1, 37P/FORBESI C2004 Q1 (MACHHOLZ) PDF
K. I. Churyumov, V. Afanasiev, E. Picazzio, V. V. Kleshchonok, I. V. Lukyanyk, V. Ponomarenko, A. Baransky, A. Almeida, R. D.D. Costa, L. S. Chubko 141-150
ЛIНIЇ ЗАЛIЗА ЯК IНДИКАТОРИ СВIТНОСТЕЙ ДЛЯ F-, G-, K-НАДГIГАНТIВ PDF
Ф. А. Чехонадских 151-154
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДIВ ЕВЕРХАРТА 15, 17, 19, 21 ПОРЯДКIВ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ТРАЄКТОРIЇ РУХУ НЕБЕСНИХ ТIЛ В НАВКОЛОПЛАНЕТНОМУ ПРОСТОРI PDF
А. А. Базей, И. В. Кара 155-157
До розрахунку середньої довжини вiльного пробiгу частинок всерединi зiр PDF
С. Г. Кузьменков 158-162
ТРАНСНЕПТУНОВI СIМЕЙСТВА КОМЕТ PDF
В. А. Козлов 163-166
ОСНОВНI ВЛАСТИВОСТI ДИНАМIКИ 23-ГО ЦИКЛУ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТI ТА РОЛЬ КОМПЛЕКСIВ АКТИВНОСТI У ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
М. И. Рябов, С. А. Лукашук 167-173
ЗАСТОСУВАННЯ РIЗНИХ МЕТОДIВ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРIОДIВ ЗМIННОСТI ПОЗАГАЛАКТИЧНИХ РАДIО- ДЖЕРЕЛ 3С120, 3С345, OJ287 ПО 30-РIЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕННЯХ НА САНТИМЕТРОВИХ ХВИЛЯХ PDF
М. И. Рябов, А. Л. Сухарев 174-180
ДОСЛIДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТАНУ КОСМIЧНОЇ ПОГОДИ НА ПОКАЗНИКИ АРТЕРIАЛЬНОГО ТИСКУ PDF
М. И. Рябов, Л. И. Гугля 181-186
Розвиток астрометрiї в обсерваторiях України у XIX столiттi PDF
Т. Г. Артеменко 187-192
Спосiб та пристрiй дистанцiйного знiмання мiсцевостi PDF
Д. Ф. Байса, В. Г. Бурачек, В. І. Зацерковний, В. Ю. Беленок 193-197
ПЛОСКI ОРБIТИ У ЗОВНIШНЬОМУ ГРАВIТАЦIЙНОМУ ПОЛI ПРЕЦЕСУЮЧОГО ОДНОРIДНОГО ЕЛIПСОЇДА PDF
A. А. Терещенко 198-206
Особливостi руху тiл змiнної маси у центральному гравiтацiйному полi PDF
Д. В. Кравченко 207-211
Виявлення люмiнесцентного континууму в спектрах комет 9Р/Темпеля 1 та C/2004 Q2 (Мачхольца) PDF
Л. С. Чубко, К. І. Чурюмов, В. Л. Афанасьєв, І. В. Лук’яник, В. В. Клещонок 212-215


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855