Том 5, № 1-2 (2004)

Зміст

Статті

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПОЛЮСУ ЗЕМЛI ТА ШВИДКОСТI ЇЇ ОБЕРТАННЯ PDF
Л. В. Зотов 8-15
ПРО МОЖЛИВI ЗБЛИЖЕННЯ ПЛАНЕТ З АСТЕРОЇДАМИ ВИСОКИХ НАХИЛIВ PDF
Н. А. Соловая, Э. М. Питтих 16-22
Iллiнецька астроблема найдавнiша на Українському кристалiчному щитi PDF
В. Н. Криводубський, В. І. Солоненко, К. І. Чурюмов 23-29
ДIАГНОСТИКА ВИБУХОВОГО КРАТЕРА ЗА МАТЕРIАЛАМИ ДОСЛIДЖЕННЯ ОЗЕРА СВIТЛОЯР PDF
А. К. Киселев 30-33
ПРОБЛЕМА IСНУВАННЯ ПЛАНЕТНИХ СИСТЕМ. I. МЕТОДИ I ЗАСОБИ ПОШУКУ PDF
В. А. Захожай 34-54
ПРОБЛЕМА IСНУВАННЯ ПЛАНЕТНИХ СИСТЕМ. II. ОЧIКУВАНI ВЛАСТИВОСТI I ПЕРШI РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ PDF
В. А. Захожай 55-72
ПРО МЕХАНIЗМ ВИНИКНЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦIЇ У ПОЛЯРНИХ ДIЛЯНКАХ ЮПIТЕРА PDF
О. С. Горюнова, В. В. Корохин, Л. А. Акимов, Е. В. Шалыгин, Ю. И. Великодский 73-78
Авроральна активнiсть в зв’язку зi структурою гелiосферного магнiтного поля PDF
В. М. Решетник, М. І. Дзюбенко 79-87
ХОНДРИТ КУНЯ–УРГЕНЧ Н5 ТА I ЙОГО КОСМОФIЗИЧНI ДАНI PDF
V. A. Alexeev, V. D. Gorin, А. І. Ivliev, L. L. Kashkarov, G. K. Ustinova 88-94
КIНЕТИКА ГАЗОФАЗНИХ ХIМIЧНИХ РЕАКЦIЙ ПIД ЧАС ВИВЕРЖЕНЬ ВУЛКАНIВ IО PDF
A. А. Бережной 95-99
УСТАНОВКА ДЛЯ РАДIОСПОСТЕРЕЖЕНЬ МЕТЕОРIВ У FM-ДIАПАЗОНI PDF
A. А. Бурдай, Ю. Н. Дулич, С. В. Старый, И. О. Чаленко 100-103
Особливостi спектру комети C/2002 T7 (LINEAR) у сiчнi 2004 року PDF
Л. С. Чубко, К. І. Чурюмов, І. В. Лук’яник, В. В. Kлещонок, А. А. Бережной, В. Х. Чавушян, Л. Сандовал, А. Пальма 104-106
ОСОБЛИВОСТI РОЗСIЮВАННЯ СОНЯЧНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ ПИЛОМ ГОЛОВИ КОМЕТИ 21P/ДЖАКОБIНI–ЦИННЕРА В 1985 Р PDF
K. I. Churyumov, F. I. Kravtsov, L. S. Chubko, O. K. Melnik 107-110
Iдентифiкацiя емiсiйних лiнiй в спектрi комети C/2002 V1 (NEAT) PDF
К. І. Чурюмов, І. В. Лук’яник, В. В. Kлещонок, Л. С. Чубко, А. А. Бережной, В. Х. Чавушян, Л. Сандовал, А. Пальма 111-114
КРИВI БЛИСКУ КОМЕТ C/2000 WM1 (LINEAR), C/2001 A2 (LINEAR), C/2002 C1 (IKEYA–ZHANG), C/2002 F1 (UTSUNOMIYA) I 19P-BORRELLY PDF
В. С. Филоненко, К. И. Чурюмов 115-121
ФОТОМЕТРИЧНI СПОСТЕРЕЖЕННЯ АСТЕРОЇДIВ, ПРОВЕДЕНI У СИМЕЇЗI У 2002 Р. PDF
Н. М. Гафтонюк, Ю. Н. Круглый 122-125
ЗМIЩЕННЯ ФОТОМЕТРИЧНОГО ЦЕНТРА ПРОТИСЯЙВА PDF
Ю. М. Горбанев, А. В. Голубаев 126-134
МОДЕЛЮВАННЯ КРИВИХ БЛИСКУ МЕТЕОРIВ PDF
Ю. М. Горбанев, И. И. Иванова 135-140
СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТЕОРНИХ ПОТОКIВ PDF
Ю. М. Горбанев, С. Р. Кимаковский 141-149
НАРОДЖЕННЯ МЕТЕОРНИХ РОЇВ ПОБЛИЗУ СОНЦЯ PDF
Ю. М. Горбанев, Е. Ф. Князькова 150-162
ДИНАМIЧНА ЕВОЛЮЦIЯ КОМЕТИ 95Р/ХIРОН ЯК ПРЕДСТАВНИКА ГРУПИ КЕНТАВРIВ PDF
N. S. Kovalenko, Yu. G. Babenko, К. І. Churyumov 163-168
СТАТИСТИЧНI РОЗПОДIЛИ ОРБIТАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТIВ МIЖЗОРЯНИХ МЕТЕОРIВ PDF
A. К. Маркина, Л. Я. Скобликова 169-170
ВРАХУВАННЯ ОБЕРТАННЯ МЕТЕОРОЇДА У ФIЗИЧНIЙ ТЕОРIЇ МЕТЕОРIВ PDF
Г. Г. Новиков, П. Пецина, О. В. Соколов 171-176
ФIЗИЧНI ВЛАСТИВОСТI КОМЕТИ 81P WILD 2 PDF
J. Pittichov´a, К. J. Meech 177-184
МОДЕЛI SOHO КОМЕТ З ОРБIТАМИ БЛИЗЬКИМИ ДО ПАРАБОЛIЧНИХ PDF
Э. М. Питтих, Н. А. Соловая 185-188
IНТЕРПРЕТАЦIЯ ВИПРОМIНЮВАННЯ МЕТЕОРIВ PDF
В. А. Смирнов 189-194
ВИКОРИСТАННЯ ПАТРУЛЬНИХ АСТРОНЕГАТИВIВ ОДЕСЬКОЇ АСТРОНОМIЧНОЇ ОБСЕРВАТО- РIЇ ДЛЯ ДОСЛIДЖЕННЯ ЗМIНЮВАНОСТI ПЕРIОДIВ ЗАТЕМНЮВАННИХ СИСТЕМ PDF
Е. А. Панько, П. Флин, А. И. Пихун 195-197
Спектральнi прояви маломасштабної неоднорiдностi магнiтного поля у сонячному спалаху 25 жовтня 2003 р. PDF
О. Б. Осика, В. Г. Лозицький 198-206
ГАММА-СПАЛАХ ПРИ ВИХОДI РЕЛЯТИВIСТСЬКОЇ УДАРНОЇ ХВИЛI НА ПОВЕРХНЮ ГIПЕРНОВОЇ ЗОРI PDF
V. V. Marchenko, B. I. Hnatyk 207-210
МОДЕЛЮВАННЯ ХIМIЧНОЇ ЕВОЛЮЦIЇ СКЛАДНОЇ ГРАВIТУЮЧОЇ СИСТЕМИ ДИСКОВОЇ I КАРЛИКОВОЇ ГАЛАКТИК PDF
Т. А. Шумакова, П. П. Берцик 211-217
Методи визначення вмiсту кисню в HII областях. Розподiл вмiсту кисню в дисках спiральних галактик PDF
Р. В. Шкварун, Л. С. Пiлюгiн 218-225
СТВОРЕННЯ НОВОГО КАТАЛОГУ СКУПЧЕНЬ ГАЛАКТИК PDF
Е. А. Панько, П. Флин 226-228
МОДЕЛI ДЖЕРЕЛА В ГРАВIТАЦIЙНО-ЛIНЗОВIЙ СИСТЕМI Q2237+0305 ТА ПОДIЇ З ВЕЛИКИМ ПIДСИЛЕННЯМ PDF
Е. В. Федорова, А. Н. Александров, В. И. Жданов 229-235
МОДУЛЯТОРИ СВIТЛА ДЛЯ АСТРОНОМIЧНИХ ПОЛЯРИМЕТРIВ PDF
А. П. Видьмаченко, Е. П. Неводовский, П. В. Неводовский 236-241
АВТОМАТИЗАЦIЯ ТЕЛЕСКОПА ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ АСТЕРОЇДIВ, ЩО НАБЛИЖАЮТЬСЯ ДО ЗЕМЛI PDF
V. V. Rumyantsev, N. S. Chernykh 242-245
ПРОСТОРОВО-ЧАСТОТНО-ЧАСОВI КРИТЕРIЇ ОЦIНЮВАННЯ ЯКОСТI ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО АВТОКОЛIМАЦIЙНОГО ВИМIРЮВАЧА PDF
Е. С. Парняков, Мухаммад Рашик Улла Бейг Мирза 246-250
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СКАНЕРА ДЛЯ ОБРОБКИ ФОТОПЛАСТИНОК I ОТРИМАННЯ АСТРОМЕТРИЧНИХ ТА ФОТОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ PDF
М. Т. Погорельцев 251-253
АВТОМАТИЧНА НОРМАЛIЗАЦIЯ НА КОНТИНУУМ ЕШЕЛЛЕ СПЕКТРIВ ЗIРОК PDF
Д. А. Ляшко 254-258
АСТРОМЕТРИЧНА ТА ФОТОМЕТРИЧНА ТОЧНIСТЬ ВИМIРIВ ПРИ ЦИФРОВIЙ ОБРОБЦI ТЕЛЕВIЗIЙНИХ ШИРОКОКУТНИХ ЗНIМКIВ АСТРОНОМIЧНИХ ОБ’ЄКТIВ PDF
П. Н. Козак, А. А. Рожило 259-263
АЛГОРИТМ ШТУЧНОЇ ЗОРI ПОРIВНЯННЯ ДЛЯ ПЗС ФОТОМЕТРIЇ PDF
И. Л. Андронов, А. В. Бакланов 264-272
АСТРОНОМIЯ ТА СУСПIЛЬСТВО PDF
В. Г. Сурдин 273-277


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855