Том 4, № 2 (2003)

Зміст

Статті

ЗОРЯНИЙ НАПРЯМОК ДОСЛIДЖЕНЬ В НАУКОВIЙ ДIЯЛЬНОСТI М.П.БАРАБАШОВА PDF
В. А. Захожай 5-10
ВИЗНАЧЕННЯ РЕГIОНАЛЬНОГО ГРАВIТАЦIЙНОГО ПОЛЯ ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКОВОЇ АЛЬТИМЕТРIЇ В РЕГIОНI ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРIВ PDF
A. N. Marchenko, Z. R. Tartachynska, A. N. Yakimovich 11-16
Змiннiсть блиску гравiтацiйно-лiнзованих зображень, спричинена змiннiстю гравiтацiйного поля лiнз: подвiйнi зорi та петлi космiчних струн PDF
І. С. Масняк, Б. І. Гнатик, В. І. Жданов 17-22
Аналiз якостi перших спостережень, проведених на пунктi “Lviv” в мiжнароднiй мережi ILRS Без заголовку
A. І. Бiлiнський, Я. Т. Благодир, О. О. О.О.Логвиненко 23-27
ВПЛИВ МЕТЕОРОЛОГIЧНИХ УМОВ НА ЯКIСТЬ РАДIОАСТРОНОМIЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В ДЕКАМЕТРОВОМУ ДIАПАЗОНI ХВИЛЬ PDF
О. А. Литвиненко, С. А. Подольский 28-32
ВИМIРЮВАННЯ IНТЕНСИВНОСТI ЗМIННИХ РАДIОДЖЕРЕЛ ЗА ДОПОМОГОЮ АДАПТИВНОГО ЧОТИРЬОХРIВНЕВОГО АЦП PDF
И. О. Литвиненко 33-37
ЕФЕКТ ПIДСИЛЕННЯ СУБЛIМАЦIЇ З АКТИВНИХ ОБЛАСТЕЙ КОМЕТНОГО ЯДРА PDF
A. V. Ivanova, L. M. Shulman 38-42
Походження комет PDF
Л. М. Шульман 43-54
Проблеми освоєння Мiсяця PDF
В. С. Кислюк 55-69
Зв’язок синхротронного випромiнювання Юпiтера з циклом сонячної активностi PDF
А. П. Вiдьмаченко, Т. Б. Бенедичук, О. В. О.В.Павлюк 70-71
Кутовий розподiл параметрiв сонячного вiтру PDF
В. М. Решетник 72-76
Варiацiї яскравiсної температури Урана та Нептуна PDF
В. М. Крушевська, Т. Б. Бенедичук, А. П. Вiдьмаченко 77-82
Про спектральнi змiни в кометi C/1999 S4 (LINEAR) PDF
Чубко Л. С., Чурюмов К. І., Лук’яник І. В., Клещенок В. В. 83-87
Дослiдження спектрiв комети C/2000 WM1 (LINEAR) PDF
Чурюмов К. І., Лук’яник І. В., Чавушян В., Пальма А., Сандовал Л., Бережной О. О., Чубко Л. С. 88-90
Поява другої гармонiки в атмосферах Юпiтера i Сатурна PDF
Михальчук Н. М., Вiдьмаченко А. П. 91-93
МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЯ ШВИДКОСТЕЙ ДЛЯ ВИБIРКИ 1501 ГАЛАКТИКИ, ЩО СПРИЧИНЮЄТЬСЯ ОДИНОЧНИМ АТРАКТОРОМ PDF
А. В. Тугай 94-98
Iонiзацiйно-корекцiйнi фактори для визначення хiмiчного вмiсту галактичних планетарних туманностей з врахуванням флуктуацiй густини газу в їх оболонках PDF
Н. В. Гаврилова 99-103
Колiмацiя релятивiстських та нерелятивiстських ударних хвиль в середовищi з великомасштабним градiєнтом густини PDF
В. Марченко, Б. Гнатик 104-112
Пошуки джерел космiчних променiв надвисоких енергiй PDF
Б. І. Гнатик, А. А. Елиїв 112-116


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855