Том 4, № 1 (2003)

Зміст

Статті

ЕНЕРГIЯ КОЛИВАНЬ КОНСЕРВАТИВНИХ СИСТЕМ З ВНУТРIШНIМИ ТЕЧIЯМИ PDF
В. А. Антонов 6-13
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛIПСОЇДА ПОМИЛОК ПРИ РУСI МАТЕРIАЛЬНОЇ ТОЧКИ PDF
В. А. Антонов 14-24
ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОБЛЕМИ СТIЙКОСТI В ЗОРЯНIЙ ДИНАМIЦI PDF
В. А. Антонов 25-32
ПРО КОЛЕКТИВНI ПРОЦЕСИ У ГРАВIТУЮЧИХ СИСТЕМАХ PDF
В. А. Антонов 33-34
ПРО НЕСТIЙКIСТЬ СТАЦIОНАРНИХ СФЕРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ З ВИКЛЮЧНО РАДIАЛЬНИМИ РУХАМИ PDF
В. А. Антонов 35-37
НЕСТIЙКIСТЬ ХОЛОДНОГО ГРАВIТУЮЧОГО ЦИЛIНДРА, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ PDF
В. А. Антонов 38-39
НЕЛIНIЙНI КОЛИВАННЯ ДЕЯКИХ ОДНОРIДНИХ МОДЕЛЕЙ ЗОРЯНИХ СИСТЕМ. I. ВИПАДОК РАДIАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ PDF
В. А. Антонов, С. Н. Нуритдинов 40-44
ТОЧНА ФОРМА ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ФАЗОВОЇ МОДЕЛI КАММА СФЕРИЧНОГО ЗОРЯНОГО СКУПЧЕННЯ PDF
В. А. Антонов, С. Н. Нуритдинов 45-46
СТIЙКIСТЬ СФЕРИЧНИХ СКУПЧЕНЬ ПО ВIДНОШЕННЮ ДО ЗБУРЕНЬ СКIНЧЕНОЇ АМПЛIТУДИ PDF
В. А. Антонов 47-49
СТIЙКIСТЬ НЕЛIНIЙНИХ НЕРАДIАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ДВОВИМIРНИХ МОДЕЛЕЙ ЗОРЯНИХ СИСТЕМ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ PDF
В. А. Антонов, С. Н. Нуритдинов 50-57
ПРО СТIЙКIСТЬ НЕСКIНЧЕННОГО ЦИЛIНДРА З АНIЗОТРОПНИМ РОЗПОДIЛОМ ШВИДКОСТЕЙ PDF
В. А. Антонов, Е. М. Нежинский 58-65
ТОЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕКТРА ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ЗОРЯНИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДI МОДЕЛI ПЛОСКОГО ОДНОРIДНОГО ШАРУ PDF
В. А. Антонов 66-82
СТIЙКIСТЬ САМОГРАВIТУЮЧОЇ КIЛЬЦЕВОЇ ГАЗОПИЛОВОЇ СМУГИ В ГАЛАКТИЦI, ЯКА ОБЕР- ТАЄТЬСЯ ДИФФЕРЕНЦIЙНО PDF
В. А. Антонов, О. А. Железняк 83-89
НЕЛIНIЙНI ХВИЛI В ГРАВIТУЮЧОМУ ГАЗI PDF
В. А. Антонов, А. Д. Чернин 90-97
СТIЙКIСТЬ ГАЗОПИЛОВОГО ДИСКА ПРИ ПЕРЕГИНАХ КУТОВОЇ ШВИДКОСТI PDF
В. А. Антонов, А. С. Баранов 98-110
РIВНОВАЖНI КОНФIГУРАЦIЇ ШАРIВ МIЖЗОРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВРАХУВАННI МАГНIТНОГО ПОЛЯ I ГРАВIТАЦIЇ PDF
В. А. Антонов, О. А. Железняк 111-120
ПРО РIВНОВАЖНУ КУТОВУ ШВИДКIСТЬ ТЕЧIЙ ГАЗОПИЛОВОЇ РЕЧОВИНИ В САМОГРАВIТУЮЧИХ СИСТЕМАХ PDF
В. А. Антонов, О. А. Железняк, А. А. Терещенко 121-126


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855