Том 11, № 2 (2015)

Зміст

Статті

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ФРАГМЕНТIВ КОМЕТНОГО ЯДРА В АТМОСФЕРI ЗЕМЛI НАД КИЄВОМ PDF
К. И. Чурюмов, А. Ф. Стеклов, А. П. Видьмаченко, Г. Н. Дашкиев 99-102
Геоiнформацiйне забезпечення системи радiоекологiчного монiторингу територiй PDF
В. І. Зацерковний, Є. В. Козаченко, О. І. Шишенко 103-108
Практичнi аспекти вивчення субпiксельних методiв аерокосмiчного знiмання PDF
В. Г. Бурачек, В. І. Зацерковний, В. Ю. Беленок, С. В. Кривоберець, Т. М. Малiк 109-113
Розроблення динамiчного програмного засобу для взаємодiї користувача з середовища геоiнформацiйної системи з базою даних контрольно-калiбрувального полiгону супутникових оптико-електронних сенсорiв ДЗЗ PDF
Я. І. Зєлик, О. В. Семенiв 114-121
ПОРIВНЯЛЬНИЙ АНАЛIЗ ГЕОМЕТРИЧНИХ I ДИНАМIЧНИХ ФIГУР СУПУТНИКIВ ПЛАНЕТ PDF
S. A. Yasenev 122-126
Використання високоточної зенiтної камери для визначення вiдхилень виска на нафтогазових родовищах PDF
В. М. Гладiлiн, І. О. Мiскевич, Ю. С. Слiпко 127-134
ЗАЛЕЖНIСТЬ YORP ЕФЕКТУ ВIД ФОРМИ АСТЕРОЇДА PDF
U. V. Pyrohova, O. A. Golubov 135-138
Каталог комет, що проходять перигелiй у 2016 р. PDF
К. І. Чурюмов 139-144
УМОВА РОЗПАДУ ПОДВIЙНИХ I КРАТНИХ АСТЕРОЇДIВ ПIД ДIЄЮ ПРИПЛИВНИХ СИЛ ВЕЛИКИХ ПЛАНЕТ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
В. В. Троянский, К. А. Радченко, А. А. Базей 145-156
КIТ — автоматизований малий телескоп PDF
Я. О. Романюк, А. П. Вiдьмаченко 157-162
Узагальненi тригонометричнi функцiї та їх застосування PDF
В. П. Денисюк 163-167


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855