Том 12, № 1 (2016)

Зміст

Статті

Деякi результати дослiдження моделей гравiтацiйного поля Мiсяця PDF
Ю. І. Гайгель, П. М. Зазуляк 1-6
Аномальнi фотометричнi прояви в слабких метеорах за телевiзiйними спостереженнями в Києвi PDF
П. М. Козак 7-13
Активнiсть процесiв на видимих поверхнях тiл Сонячної системи PDF
А. П. Вiдьмаченко 14-26
ПЕРIОДИЧНI ЗМIНИ АКТИВНОСТI ПРОЦЕСIВ В АТМОСФЕРI ЮПIТЕРА PDF
А. П. Видьмаченко 27-37
Моделювання пiдтоплень територiй населених пунктiв за допомогою геоiнформацiйних технологiй PDF
В. І. Зацерковний, М. Д. Богославський 38-43
Особливостi вiдкриття екзопланет в еклiптицi зiрок сузiр’їв нашої Галактики на прикладi iдентифiкацiї сьомого транзиту в кривiй блиску вiд зiрки KOI-351 PDF
О. В. Кобзар 44-48
ДОВГОПЕРIОДИЧНI КАЛЕНДАРНI МIСЯЧНО-СОНЯЧНI ЦИКЛИ PDF
В. В. Михальчук 49-52
Аналiз iнформативних компонент для оцiнювання концентрацiї бiохiмiчних параметрiв рослинностi за спектром вiдбиття PDF
О. В. Семенiв 53-56
Використання космiчної спектрофотометрiї для дистанцiйного визначення фiзико-хiмiчних властивостей ґрунтiв ландшафтних зон Закарпаття PDF
Л. В. Гебрин-Байди, В. Ю. Беленок, О. О. Железняк, М. І. Нiколаєнко 57-61
Тригонометричнi сплайни та їх застосування для розв’язання деяких задач небесної механiки PDF
В. П. Денисюк, О. В. Негоденко 62-66
ДОСЛIДЖЕННЯ ЕКЗОПЛАНЕТ ТА ПРОТОПЛАНЕТНИХ ДИСКIВ В ГОЛОВНIЙ АСТРОНОМIЧНIЙ ОБСЕРВАТОРIЇ НАН УКРАЇНИ PDF
Ю. Г. Кузнецова, В. Н. Крушевская, О. В. Захожай, А. М. Мацяка, А. П. Видьмаченко, Я. О. Шляхецкая, М. В. Андреев, Я. О. Романюк 67-71
«ЄДИНА МЕРЕЖА ЧУРЮМОВА»: НОВI ЗАВДАННЯ АСТРОНОМIЧНИМ ОБСЕРВАТОРIЯМ ДЛЯ ЗАХИСТУ СУСПIЛЬСТВА PDF
К. И. Чурюмов, А. Ф. Стеклов, А. П. Видьмаченко, Н. Г. Дашкиев 72-76
Iнтелектуальний аналiз земного покриву територiї України на основi даних Globeland 30 PDF
В. В. Путренко 77-85


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855