Автоматизований пристрiй визначення астрономiчних координат

В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, І. М. Коберник

Анотація


Автоматизований пристрiй визначення астрономiчних координат. Обговорюється новий пристрiй визначення астрономiчних координат, при цьому представлена схема та методика виконання високоточних астрономiчних вимiрювань в автоматичному режимi. Обґрунтована технiчна можливiсть автоматизацiї процесу вимiрювання та отримання високої точностi визначення вiдхилень прямовисних лiнiй.

Ключові слова


астрономические координаты; астрономо-геодезическое нивелирование.

Посилання


Боровий В.О., Бурачек В.Г., Греку Р.Х. Зенiтна фотокамера для визначення нахилу прямовисних лiнiй // Iнж. геод. — 1991. — Вип. 34. — С. 8–12.

Боровий В.О., Бурачек В.Г., Пацкiн О.М. Можливостi нафтогазорозвiдки геодезичними методами. // Сучаснi

досягнення геодезiї, геодинамiки та геодезичного виробництва: зб. наук. пр. — Л., 1999. — С. 62–65.

Боровий В.О., Бурачек В.Г., Пацкiн О.М. Основные погрешности высокоточных зенитных камер при опреде-

лении астрономических координат // Iнж. геод. — 1998. — Вип. 40. — С. 29–33.

Бурачек В.Г., Крячок С.Д., Полiщук Ю.В. Звiт про НДР «Дослiдження шляхiв удосконалення високоточних

методiв визначення iзолiнiй геопотенцiалiв згiдно даних супутникових геодезичних вимiрювань для створення

карт нафтоносних та газоносних родовищ України». — К.: КДТУБiА, 1999. — 231 с.

Закатов П.С. Курс высшей геодезии. — М.: Недра, 1976. — 511 с.

Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии: Учебное пособие // Под ред. В.В.Иванова. Изд. 2-е, испр.

— М.: Едиториал УРСС, 2004. — 544 с.

Огородова Л.В. Высшая геодезия. Часть III. Теоретическая геодезия: Учебник для вузов. — М.: Геодезкартиздат, 2006. — 384 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855