Геоiнформацiйне забезпечення системи радiоекологiчного монiторингу територiй

В. І. Зацерковний, Є. В. Козаченко, О. І. Шишенко

Анотація


У статтi проведено дослiдження, у ходi якого опрацьована i систематизована доступна i вiдкрита iнформацiя з лiтературних джерел i тематичних карт, що вiдображає стан проблеми радiоекологiчного монiторингу територiй за допомогою геоiнформацiйних технологiй. Описанi технологiї ArcGIS використанi в екологiчному веб-атласi Чернiгiвської областi для картографiчної прив’язки зон i дiлянок радiоактивного i хiмiчного забруднення територiй, а також наповнення атласу даними з еколого-економiчних ресурсiв областi.

Ключові слова


радиоэкологический мониторинг; загрязнение окружающей среды; экологический веб-атлас Черниговской области; геоинформационные системы (ГИС); геоинформационные технологии (ГИТ)

Посилання


Зацерковний В.I., Сiмакiн Ю.С., Сергiєнко В.В. Радiоекологiчний монiторинг територiй за допомогою геоiнфор- мацiйних технологiй // Чернiгiвський науковий часопис. — 2011. — Випуск 2. — С. 49–56.

Зацерковний В.I., Бурачек В.Г., Железняк О.О., Терещенко А.О. ГIС i бази даних. — Нiжин: НДУ iм. М. Гоголя, 2014. — 492 с.

http://eco.com.ua/content/chornobilska-katastrofa-shcho-mi- diisno-znaemo

Основи екологiї. Екологiчна економiка та управлiння природокористуванням: пiдручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г.Мельника та к.е.н., проф. М.К.Шапочки. — Суми: ВТД “Унiверситетська книга”, 2005. — 759 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855