Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Астрономічної школи?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Правила оформлення статей у науковому журналі Вісник Астрономічної школи

 Рукопис подається в двох примірниках російською, українською або англійською мовою. До рукопису варто додати направлення наукової установи, у якій виконана робота, підписане керівником. Перший примірник рукопису повинен бути підписаний всіма авторами. Варто зазначити повні імена всіх авторів, телефон, e-mail, адресу, за якою редакція може вести листування.

Максимальний обсяг статті для запрошених лекторів – 16 стор., для інших авторів – 8 стор. (формат А4, ~30 рядків на сторінці, ~65 знаків у рядку), включаючи резюме, список літератури, таблиці і рисунки; кількість рисунків – не більше, як один на 3 сторінки тексту.

Послідовність розташування матеріалу в статті повинна бути такою: номер УДК; назва статті; ініціали та прізвища авторів, позначені цифровими індексами, нижче – відповідний список установ та їхніх повних адрес; резюме російською, українською та англійською мовами; ключові слова російською та англійською мовами; текст; список літератури; таблиці; рисунки; підписи до рисунків подати на окремих сторінках наприкінці статті. Таблиці і рисунки повинні мати порядкові номери.

Формули і літерні позначення набираються в звичайному стилі: змінні – курсивом; вектори і матриці – напівжирним прямим шрифтом; основні функції – прямим шрифтом.

Список літератури нумерується в алфавітно-хронологічному порядку по прізвищах авторів  (спочатку кирилічний алфавіт, потім – латинський). Прізвище редактора книги (при відсутності прізвищ авторів на титульній сторінці) розміщуються після заголовка; у списку літератури такі видання розташовуються за алфавітом заголовка. Якщо стаття написана п'ятьма і більше авторами, вказуються тільки перші три, після чого ставиться “та ін.” (“et al.”). Бібліографічний опис повинен відповідати титульній сторінці видання і робиться мовою оригіналу. Для статей обов'язково вказуються назва видання, рік, том, номер, початкова і кінцева сторінки; для монографій – повна назва, місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок. Назви видань скорочуються стандартно відповідно до правил, що приймались у виданнях ВІНIТІ. У тексті посилання дається порядковим номером у квадратних дужках (наприклад, [2]). Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. При виборі одиниць фізичних величин бажано дотримуватися СІ.

Паралельно необхідно надіслати електронною поштою статтю в форматі LaTeX або Microsoft Word. При оформленні статті в LaTeX слід використовувати стандартний клас article та уникати використання нестандартних пакетів. Рисунки подаються у вигляді окремих файлів у форматі .eps або в одному з популярних растрових форматів. Рисунки повинні бути якісними чорно-білими або в градаціях сірого зображеннями; розмір рисунків 80–160 мм; по можливості слід якнайменше використовувати відскановані зображення. Рекомендується пересилати статтю у вигляді архіву.

Рукописи, оформлені без врахування перерахованих правил, не розглядаються. Статті, прорецензовані докторами наук, повернуті автору для виправлення і не отримані редакцією протягом трьох місяців, вважаються відхиленими.

Автори можуть придбати в редколегії журналу необхідну кількість примірників відповідно до своєї заявки.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 1607-2855